Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Millenials moeilijk te porren voor duurzaamheidsinvesteringen in woonomgeving

Dat tegen de verwachting in de millenials het minst duurzaam in hun gedrag zijn, kwam recentelijk al in het nieuws. Maar wat heeft dit voor gevolgen voor de grootste opgave de komende jaren namelijk de verduurzaming van de woningvoorraad? En hoe zorgen we ervoor dat we het bewustzijn en de welwillendheid van babyboomers ten aanzien van verduurzaming, wat betreft hun woning kunnen verzilveren? USP Marketing Consultancy ondervroeg in het kader van de Urban Insights Monitor met het thema duurzaamheid ruim 1000 Nederlanders naar hun mening over verduurzaming van hun leefomgeving.

Zoals al eerder gezegd, er blijken tussen de generaties nogal wat verschillen te zijn in hun houding ten opzichte van een duurzame woonomgeving en woning. Dit betekent dat de aanpak van in bewustwording en aanzetten tot actie ook zal moeten verschillen. Geen generieke aanpak, maar juist die zaken eruit pakken die voor deze bewuste groep doorslaggevend zijn om te investeren in maatregelen om te komen tot een duurzame woonomgeving en woning.

Enkele bevindingen uit het onderzoek:

Millenials

: Wonen in huur- of koopwoning, maar dit is in veel gevallen de eerste woning of (voor hun eigen gevoel) een tussenstap naar een andere woning. Startend qua carriere en soms nog schulden aflossend. Duurzaam wonen is ondergeschikt aan technologisch voorop lopen. Slechts 61% zegt waarde te hechten aan een duurzame woning. Men heeft zelf het idee onvoldoende kennis te hebben over de mogelijkheden (20%). Kan met innovaties op de ‘ fear of missing out’ worden ingespeeld om deze generatie te bewegen ook te investeren in de woning?

Generatie X

: Meer gesettled in en gebonden aan de woning en woonomgeving. Meest kansrijke generatie voor investeren in duurzaamheid in de woonomgeving. Hoe geven we deze groep extra handvatten om ook op het gebied van duurzaam wonen een verbindende factor te worden tussen generaties en een voorbeeldfunctie te vervullen?

Babyboomers

: Meest bewust van belang van duurzame woonomgeving, 77% zegt dat investeren in verduurzaming zorgt voor een betere toekomst voor henzelf en hun naasten. Echter deze groep lijkt niet erg daadkrachtig. Investeringen worden niet snel gedaan en er is grote onbekendheid en angst voor technologische ontwikkelingen. Op welke manier krijgen we deze groep in beweging om maatregelen te nemen voor generaties na hun?  

Moeten we het wellicht over een hele andere boeg gooien en focussen op lagere woonlasten en technologische voorsprong en daarmee duurzaamheid ongemerkt meenemen? Belangrijkste conclusie is in ieder geval dat inzicht in je doelgroep noodzakelijk is om de slagingskans van verduurzamingsprojecten te vergroten.

Benieuwd naar het volledige rapport van de Urban Insight Monitor? Klik hier.