Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nederlander heeft geen idee wie de burgemeester is

De helft van de Nederlanders weet niet wie hun burgemeester is en heeft geen vertrouwen in de lokale politiek. Een meerderheid gaat op 21 maart wel stemmen. Sociale huurwoningen, armoede en veiligheid zijn de belangrijkste thema's.

Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van ROm/Stadszaken.nl en USP Marketing Consultancy. Het gehele rapport is kosteloos aan te vragen op deze plek. Dit artikel is afkomstig van ROm/Stadszaken.nl.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 70% van de ondervraagden niet in staat is één of meerdere wethouders te noemen. 87% weet niet hoeveel zetels de raad in hun gemeente heeft.

Onbekend maakt ook onbemind. 57% van de Nederlands geeft aan géén vertrouwen te hebben in de lokale politiek.

Dit is overigens geen reden om op 21 maart (gemeenteraadsverkiezingen) thuis te blijven: een ruime meerderheid van de Nederlanders kondigt aan naar de stembus te zullen gaan.

De onbekendheid met en het wantrouwen tegenover de lokale politiek lijken zich te vertalen in relatieve impopulariteit van de lokale partijen. 40% van de 1.022 respondenten geeft aan op een landelijke partij te zullen gaan stemmen, tegenover 20% op een lokale partij. Bijna 40% heeft nog geen keuze gemaakt.

Generatiekloof

Opvallend is de grote kloof die zich aftekent tussen de generaties. Van jongeren onder de 30 jaar kan 67% de naam van hun burgemeester niet noemen. Bij 65-plussers is dat 27%. In grote gemeenten is de naamsbekendheid van de burgemeester iets groter, wat te maken kan hebben met landelijke mediabekendheid. De gebrekkige belangstelling voor de lokale politiek betekent overigens niet dat burgers onverschillig zijn ten aanzien van het reilen en zeilen in hun gemeente. Met name onderwerpen als welzijn, zorg, veiligheid, openbare ruimte, verkeer en parkeren hebben de belangstelling van de kiezer.

Sociale huurwoningen

Het aanbod sociale huurwoningen, armoede, veiligheid op straat, parkeren, lokale belastingen en zwerfafval scoren het hoogst bij de vraag welk thema het gemeentebestuur als eerste actie zou moeten nemen. Overigens geeft een ruime meerderheid (79%) van de respondenten aan dik tevreden te zijn met de leefkwaliteit in hun gemeente. 

Op de vraag waar gemeenten in uitblinken scoren groen in de buurt (25%), sportmogelijkheden (19%) en winkelvoorzieningen (16%) relatief hoog.

Méér verduurzamen

Een ruime meerderheid van de respondenten zegt dat gemeenten actief moeten inzetten op het veranderen van de functie van kantoren en bedrijventerreinen (72%).

Eveneens vindt 72% van de respondenten dat gemeenten actief beleid moeten voeren om leegstand op te lossen. Een kleine meerderheid vindt dat gemeenten de komende vier jaar meer werk moeten maken van verduurzamen dan ze afgelopen vier jaar hebben gedaan. Hetzelfde geldt voor het nemen van maatregelen om overlast als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan. Overigens lijkt bijna niemand tégen verduurzamen en klimaatadaptatie te zijn. Een deel van de respondenten is neutraal of heeft geen mening.