Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nederlandse bouw- en installatiesector moet vooral slimmer en beter bouwen

Sneller en goedkoper bouwen is minder aan de ordeRotterdam, 22 augustus 2016 – Een veel gehoord credo is ´smarter, faster, cheaper, better’. Maar hoe kijkt de Nederlandse bouw- en installatiesector zelf aan tegen deze ontwikkelingen? De sector is van mening dat Nederland met name slimmer en beter moet bouwen. De focus ligt minder bij sneller en goedkoper. Met name de architecten en handelaren zijn groot voorstander van deze ontwikkelingen. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy onder 700 bouwprofessionals.In Nederland moeten we met name slimmer en beter bouwen

Er

zijn diverse managementboeken verschenen met daarin enkele of alle van de volgende steekwoorden: smarter, faster, cheaper en better. Om te kijken in hoeverre dit ook van toepassing is op de Nederlandse bouw- en installatiesector heeft USP onderzocht in hoeverre de sector zelf van mening is dat er de komende jaren slimmer, sneller, goedkoper en een betere kwaliteit gebouwd moet worden. Het blijkt dat alle marktpartijen unaniem van mening zijn dat er vooral slimmer en beter gebouwd moet worden. Bij alle marktpartijen, met uitzondering van afbouwers, staat slimmer op de eerste positie, gevolgd door betere kwaliteit.

Sneller en goedkoper bouwen is minder belangrijk

Daar waar bij slimmer en beter bouwen een overgrote meerderheid van mening is dat dit zou moeten gelden voor Nederland, zien we dit in veel mindere mate aangaande sneller en goedkoper bouwen. Bij de eerste twee aspecten zegt minimaal 60% van elke marktpartij dat dit zo zou moeten zijn. Bij de laatste twee aspecten is het percentage dat zegt dat dit van toepassing is maximaal 50%. Tevens zijn bij sneller en goedkoper bouwen grote groepen professionals te vinden die vinden dat deze aspecten niet van toepassing zijn op de Nederlandse bouw- en installatiesector. Dit varieert van 44% tot 71% van de doelgroep.

Visie USP

Hoewel de aspecten los van elkaar gevraagd zijn, hoeven ze elkaar uiteraard niet uit te sluiten. Integendeel ze kunnen elkaar zelfs versterken. Als er bijvoorbeeld slimmer gebouwd gaat worden, dan kan er ook al in de ontwerpfase gekeken worden hoe het project eventueel goedkoper gerealiseerd kan worden. Een andere ontwikkeling die natuurlijk effect heeft op deze aspecten is die van prefabricage / modulair bouwen. Als er meer in ‘fabrieken’ onder geconditioneerde omstandigheden geproduceerd wordt, worden veel negatieve effecten uitgesloten of in ieder geval geminimaliseerd. Te denken valt aan faalkosten, transportkosten, wachttijden, e.d. Desalniettemin kunnen veel onderdelen van een gebouw ‘slimmer’ gerealiseerd worden, maar vooralsnog komt er zeker nog mensenwerk bij kijken. In een volgend artikel zullen een aantal trends en ontwikkelingen onder de loep worden genomen: gebruik 3D-printers, technologie in de bouw, prestatiecontracten en monteren in plaats van bouwen.