Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nederlandse thuiswerkers waarderen flexibiliteit, maar missen collega’s

Thuis blijven is het devies in deze crisistijd. En de meeste Nederlanders houden zich hier ook aan. Dat we daarbij ook nog vanuit huis moeten werken, maakt het in sommige situaties uitdagend, zeker als er ook nog kinderen in het huishouden zijn die opgevangen of begeleid moeten worden met school. USP onderzocht hoe het thuiswerken bevalt.

56% Nederlanders kan thuis werken en doet dat nu ook

Ruim de helft van de Nederlandse werkende bevolking zegt in het onderzoek in principe thuis te kunnen werken (56%). Er zijn wel duidelijke verschillen. Thuiswerken is onder sociale huurders nog veel minder gemeengoed (37%) dan onder particuliere huurders en eigenaren van koopwoningen (respectievelijk 80% en 58%). Bij beroepen waarbij men niet thuis kan werken kan gedacht worden aan bijvoorbeeld politie, mensen in de zorg, maar ook vuilophalers, supermarktmedewerkers of mensen in de bouw.

Van alle mensen die zeggen thuis te kunnen werken, doet 60% dit al regelmatig of af en toe. Vanwege de coronacrisis is dit nu, volgens ons onderzoek, opgelopen tot 95%, vrijwel iedereen dus.

Coronacrisis zorgt er met name voor dat ook jongeren thuiswerken

Het blijken met name de jongeren tot 35 jaar (vaker alleenstaand) die nu in verband met corona wel thuiswerken, maar dat normaal gesproken minder doen. Bij deze groep zegt ongeveer 40% normaal wel eens thuis te werken, waar dat bij oudere doelgroepen (boven de 35 jaar) op bijna 70% ligt.

Dit kan diverse redenen hebben, namelijk enerzijds dat jongeren in de start van hun carrière wellicht meer afhankelijk zijn van (instructie van) collega’s of de infrastructuur op kantoor. Daarnaast zal wellicht ook het sociale aspect en de thuissituatie bij (alleenstaande) jongeren een rol spelen. Dit blijkt ook uit de vraag wat men de grootste nadelen van thuiswerken vindt. Ook al zijn er diverse technische mogelijkheden om in contact te blijven met collega’s, toch zegt deze groep meer dan anderen dat het grootste nadeel is het missen van contact met collega’s.  

Flexibiliteit van het thuiswerken is het grootste voordeel

Van de thuiswerkers vindt 90% de eigen woning geschikt voor thuiswerken. Opvallend hoog, maar waarschijnlijk ingegeven door de actuele situatie, dat er geen andere optie is. Er zijn echter wel verschillen. Met name kleine huishoudens die ook kleiner wonen, vinden hun woning minder geschikt om thuis te werken. Men mist een aparte ruimte om te werken om werk en privé gescheiden te houden.

Het grootste voordeel voor alle thuiswerkers is de flexibiliteit die het thuis werken met zich mee brengt (74%). Men is in de gelegenheid tijd zelf in te delen, kinderen op te vangen, te sporten en men heeft geen reistijd. Hoewel men contact met collega’s mist, noemt ook 50% het een groot voordeel juist niet gestoord te worden door collega’s tijdens het thuiswerken. Dit is een belangrijke reden waarom thuiswerken ook na deze crisis waarschijnlijk in veel organisaties vaker voor gaat komen. Men heeft de voordelen gezien, de systemen zijn geschikt gemaakt voor thuiswerken, de woning is geschikt en de belangrijkste nadelen (het missen van contact en het gestoord worden door familieleden) zijn niet meer aanwezig doordat het geen verplichting meer is thuis te blijven. Thuiswerken wordt een nog belangrijkere voorwaarde voor een goede balans tussen werk en privé.  

Stay home, stay healthy!