Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Niet e-commerce maar gebrek aan flexibiliteit de grootste oorzaak van leegstaand retailvastgoed

Ondanks het feit dat de economie in de lift zit, heerst er nog steeds veel leegstand onder retailvastgoed. Iedereen denkt de oorzaak te weten, maar hoe kijkt de professional er nu tegen aan. USP Marketing Consultancy vroeg in samenwerking met het Vastgoedjournaal meer dan 100 experts naar hun visie omtrent de invulling van leegstaand retailvastgoed.

E-commerce niet belangrijkste oorzaak van leegstand

Aangenomen werd dat de opkomst van e-commerce de belangrijkste oorzaak is van leegstaand vastgoed. Echter noemt 60% van de professionals het gebrek aan flexibiliteit als belangrijkste oorzaak.

Er zal het nodige moeten veranderen. Momenteel zijn concepten vaak op prijs en product gepositioneerd. Ten opzichte van e-commerce zijn deze concepten niet meer onderscheidend en daarmee niet toekomstbestendig. De oplossing zit in het organiseren en faciliteren van beleving, service en gemak binnen huidige en nieuwe concepten. Ondernemers kunnen door het mixen van concepten en kanalen (blurring & multi-channel) klanten makkelijker verrassen dan met een lage prijs. Het combineren van fun en functie maakt de beleving concreet op zowel concept- als winkelcentraniveau. Daarnaast kunnen beheerders of investeerders van winkelcentra de beleving faciliteren door het aanbrengen van elementen als georganiseerde evenementen, parkeren en toiletten.

Naast de ondernemer zal dus ook de beheerder en investeerder flexibeler moeten omgaan met retailvastgoed. Horeca en supermarkten lijken het meest interessant voor een portefeuille maar voegen weinig waarde toe aan het winkelgebied. Daarentegen bieden Leisure- en pop-upconcepten een winkelgebied de kans om zich te onderscheiden door de bezoeker te ontspannen of verrassen.

Een gezamenlijke opgave, met de gemeente als initiator

Invulling geven aan stadsontwikkeling is een samenwerking tussen een veelvoud aan stakeholders. Ieder heeft zijn eigen belang, invloed en verantwoordelijkheid. Een integrale aanpak vraagt flexibiliteit van alle partijen. Gemeenten dienen nieuwe ondernemers te faciliteren door flexibel om te gaan met bestemmingsplannen en vergunningsvertrekking. De beheerder kan meer doen voor de totaalbeleving van de toekomstige klant. De ondernemer zal innovatief moeten zijn in haar positionering.

Maar wie zet nu de eerste stap? Gezien de publieke verantwoordelijkheid en beschikbare middelen worden gemeenten door de sector tot initiator benoemd.

Uiteindelijk is flexibiliteit slechts een van de succesfactoren om de markt vlot te trekken. Het is de katalysator van het integraal aanpakken van leegstand. Benieuwd naar de andere succesfactoren en bijvoorbeeld de rol van projectontwikkelaars hierin, klik hier om het rapport gratis te ontvangen.