Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuwe woontrend: 4 op de 10 Nederlanders overweegt wonen op een bedrijventerrein

De transformatie van gebouwen naar woongebouwen blijft een terugkerend thema binnen de woningbouw. Het valt echter op dat in de discussie over de kansen van deze transformatie de bewoners, oftewel de uiteindelijke gebruiker, vrijwel nooit echt aan het woord komt. Vaak wordt ervan uitgegaan dat toekomstige bewoners zeer kritisch zijn en niet in andere dan oorspronkelijke woongebouwen en wijken willen wonen. USP deed onderzoek onder ruim 600 Nederlandse huishoudens naar de kansen en beperkingen van wonen in niet voor wonen bestemde objecten.

4 op de 10 Nederlanders overweegt wonen op een bedrijventerrein

Van de respondenten geeft 4 op de 10 Nederlanders aan, bij een eventuele verhuizing, ook het wonen in een pand op een bedrijventerrein te overwegen (40%). Nog eens 13% overweegt het onder voorwaarden van bijvoorbeeld locatie, andere bedrijvigheid, veiligheid, prijs en uitstraling.  De interesse stijgt bij de doelgroep tot 30 jaar naar 54%. Er is vrijwel geen verschil in interesse tussen huurders (sociaal of particulier) en woningeigenaren, respectievelijk 42% en 38%. Dit biedt dus kansen zowel in de koop- als huursector.

Ook andere transformatiepanden kansrijk

 

Naast het wonen op een bedrijventerrein in een (voormalig) kantoorpand liggen er ook kansen voor andere transformatiepanden. Historische panden en panden die traditioneel midden in wijken liggen, hebben hierbij een streepje voor ten opzichte van fabriekspanden of ziekenhuizen. 

Value for money, mits goede ligging

De vraag waarom men interesse zou hebben in een transformatiepand wordt eenduidig beantwoord. Namelijk men verwacht in een dergelijk pand groter en tegelijkertijd voordeliger te kunnen wonen, oftewel value for money.

Uiteraard zijn er ook nadelen of twijfels ten aanzien van wonen in een pand dat voorheen een andere functie heeft gehad. Respondenten die geen interesse hebben noemen met name de omgeving van doorslaggevend belang. De uitstraling, het gebrek aan voorzieningen en de ligging buiten het centrum zijn ideeën die leven als het gaat om transformatie van bestaande gebouwen. Dit hoeft in werkelijkheid natuurlijk niet altijd het geval te zijn (denk aan de transformatie van een schoolgebouw of stationsgebouw in het centrum van een wijk).

Kansen te over, wie gaat ze benutten?

Conclusie is dat bewoners de kansen van wonen in een transformatiepand wel zien. Zeker wanneer ook ligging enigszins goed is. Het EIB schat dat ongeveer een derde van de leegstaande kantoren getransformeerd kan worden tot woningen (rekening houdend met ligging, leefbaarheid en inbedding in een wijk). Bij maatschappelijk vastgoed ligt dit percentage hoger. Naar verwachting van het expertteam Transformatie zou tot 2040 ongeveer 10-15% van de nieuwe woningen die nodig zijn, gerealiseerd kunnen worden middels transformatie van leegstaand vastgoed. Het gaat hierbij dan om 100.000-150.000 woningen, een flinke opgave dus. Zeker gezien het feit dat volgens het CBS in de periode 2011-2015 ‘slechts’ 26.000 woningen aan de bestaande woningvoorraad zijn toegevoegd middels transformatie. Een opgave die niet grootschalig aangepakt kan worden, locatie is namelijk doorslaggevend en daarvoor is maatwerk een must.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

USP Marketing Consultancy, Business Unit Woon & Vastgoed 

Veerle Forschelen-Janssen (forschelen@usp-mc.nl)
Wiebe de Ridder (deridder@usp-mc.nl)
Telefoon: 010-2066900

Discussieer mee op de LinkedIn-group 'Corporatie & Beleid'
Volg 'USP voor Corporaties' op Twitter