Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Ondanks wegvallen BTW-regeling was 2e halfjaar beter dan 1e halfjaar

Per saldo zijn er meer architecten, aannemers B&U, klusbedrijven en installateurs die in het tweede halfjaar een toenemend aantal offerteaanvragen en opdrachten van particuliere opdrachtgevers hebben gekregen. Dit heeft ook een positief effect gehad op de omzet van deze bedrijven. Het wegvallen van de BTW-regeling heeft dus over de gehele linie – individuele bedrijven daar gelaten – geen negatieve effecten gehad op de bouw- en installatiesector. De vooruitzichten voor 2016 zijn ook positief. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in de maanden oktober en november is uitgevoerd onder 400 bedrijven.

Groot aantal bedrijven heeft in tweede halfjaar meer aanvragen, opdrachten en omzet verkregen in vergelijking met eerste halfjaar

Slechts één op de vijf bedrijven heeft minder aanvragen en opdrachten gekregen en een lagere omzet behaald in het tweede halfjaar van 2015. Hier staat tegenover dat één op de drie bedrijven juist meer aanvragen en opdrachten heeft gekregen. Dit geldt voor opdrachten van zowel de particuliere als de professionele opdrachtgevers. Alles bij elkaar levert dit een positief saldo op, oftewel over de gehele breedte van de bouw- en installatiesector zien we een positieve ontwikkeling. Ook als de procentuele daling of stijging in ogenschouw wordt genomen dan is het saldo nog positief, alhoewel wel iets minder positief. Dit betekent dat de daling bij bedrijven sterker is dan de stijging bij de andere bedrijven.

Wegvallen tijdelijke BTW-regeling heeft minder sterke effecten dan dat gezegd wordt

Op 1 juli van dit jaar liep de tijdelijke BTW-regeling af, het verbouwen en herstellen van woningen (inclusief de tuin) ouder dan 2 jaar viel onder een tijdelijk 6% tarief in plaats van de reguliere 21%. Deze regeling heeft ruim 2 jaar geduurd en had als doel de bedrijven in de bouw- en installatiesector een steuntje in de rug te geven in economisch moeilijke tijden. Nu deze regeling bijna 5 maanden geleden is afgelopen is aan architecten, aannemers B&U, klusbedrijven en installateurs gevraagd wat de effecten zijn van het wegvallen van deze regeling. Het blijkt dat het wegvallen met name (zeer) grote gevolgen heeft gehad voor aannemers B&U en klusbedrijven. Hoewel het voor een deel van de bedrijven zeer grote gevolgen heeft gehad, zien we dat het zeer beperkte invloed heeft gehad op het personeelsbestand in de totale bouw- en installatiebranche: 87% van de bedrijven geeft aan dat er geen invloed is geweest op het personeelsbestand, 5% heeft geen nieuwen mensen kunnen aannemen en 1% heeft toch nog mensen moeten ontslaan.

De roep om een terugkeer van de regeling lijkt dan ook eerder wens dan noodzaak. Er zijn veel andere signalen die de goede kant op wijzen: toenemend consumentenvertrouwen, meer verhuisbewegingen en meer nieuwbouw. Er zijn dus meer opdrachten te vergeven, alleen moeten de bedrijven nog wel moeite doen om deze opdrachten binnen te halen. Deze opdrachten liggen niet voor het oprapen, dus de bedrijven die aangaven geen actie te hebben ondernomen om het wegvallen van de BTW-regeling op te vangen doen er goed aan zich actiever op de markt te gaan bewegen. Dit kan door bijvoorbeeld oude klanten nog eens te bezoeken of op te bellen, door te adverteren in een huis-aan-huis blad of door te flyeren in een wijk waar men meer opdrachten heeft gehad.