Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Onderzoek Eigen Haard: leefbaarheidsuitgaven lonen (wél)!

Rotterdam, 25 januari - De investeringen in leefbaarheid die de Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard deed tussen 2005 en 2012 en de maatschappelijke opbrengsten daarvan houden elkaar in evenwicht. Dat blijkt uit een analyse die de corporatie op postcodeniveau deed. De belangrijkste conclusie: de inzet van mensen in de wijk loont.

Tussen 2005 en 2012 investeerde Eigen Haard 42 miljoen euro in leefbaarheid. De grootste kostenposten zijn de inzet voor zorg en overlast, bestrijden van woonfraude, wijkbeheer, participatie en fysieke ingrepen voor de leefbaarheid.

‘Er is altijd discussie over leefbaarheid, of dat wel onze kerntaak is en wat het oplevert’, vertelt Elke Heidrich, directeur Wonen bij Eigen Haard. ‘Daarom wilden wij onderzoeken wat precies de opbrengsten zijn van die investering.’

Woongenot

Uit de analyse bleek dat de investeringen vooral zichtbaar waren in de stijging van het woongenot. Heidrich: ‘Je weet alleen of je het beter doet als mensen tevredener zijn. Dat leidden we onder andere af uit de verbeterde verhuurbaarheid van de woningen en de stijging van de vastgoedwaarde.’

De inzet van wijkbeheerders en medewerkers die overlast en woonfraude bestrijden leverde het meeste op, vertelt Heidrich: ‘Mensenwerk in de wijk maakt het verschil.’ De effecten van fysieke ingrepen, zoals portieken afsluiten en camera’s plaatsen, kwamen uit het onderzoek nog niet duidelijk naar voren. ‘We hebben daar nu nog onvoldoende gegevens over omdat die ingrepen onlangs gedaan zijn. Maar in de toekomst verwacht ik daar veel effecten van.’ Voor een volgende analyse wil Eigen Haard ook onderzoeken wat de besparingseffecten van de investeringen zijn voor de corporatie zelf.

Wisselwerking

Ongeveer 14 miljoen van de 42 miljoen aan investeringen kwam ten goede aan andere partijen dan de huurders van Eigen Haard. Heidrich: ‘Aan de andere kant profiteren wij ook van investeringen van anderen, zoals de gemeente. Het is een wisselwerking, we versterken elkaar.

Dat andere partijen van onze investeringen profiteren is logisch: ‘Als de waarde van ons vastgoed stijgt dan stijgt die bij particuliere woningbezitters ook. En iedereen heeft er baat bij dat de criminaliteit en het aantal inbraken afneemt. Politie en justitie hebben daardoor bijvoorbeeld minder werk.’ Eigen Haard wil de uitkomsten inzetten om aan belanghebbenden, zoals gemeente en huurders, te laten zien welke investeringen Eigen Haard doet en wat die opleveren. ‘We hebben nu iets in handen waarmee we kunnen laten zien wat de effecten zijn, dat legitimeert ons werk.’

Download hier het volledige rapport.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

USP Marketing Consultancy, Business Unit Corporaties Veerle Forschelen-Janssen Telefoon: 010-2066900 E-mail:  forschelen@usp-mc.nl