Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Online beurzen zijn niet populair bij Europese architecten

De coronacrisis heeft op verschillende manieren veel impact gehad op de samenleving, maar ook op de bouwsector. In sommige landen kwam de hele industrie tot stilstand, bouwvolumes kregen een grote klap en de productie was ernstig verhinderd door problemen met de transportketen en lagere productiviteitsniveaus.

Een manier waarop de bouwsector is getroffen, misschien minder voor de hand liggend maar wel met een grote impact, zijn de veranderingen in oriëntatiegedrag. In de afgelopen jaren is het oriëntatiegedrag van (in dit geval) Europese architecten meer multichannel geworden, waarbij het gebruik van online bronnen sterk is toegenomen. Het aantal mediabronnen dat gebruikt wordt voor oriëntatie neemt nog elk jaar toe. 

Heel interessant is dat architectplatformen, websites van fabrikanten en het gebruik van social media enorm groeide voor de coronacrisis uitbrak.

Dat gezegd hebbende bleef persoonlijk contact erg belangrijk door het traditionele karakter van de bouwsector. Sterker nog, persoonlijk contact, bijvoorbeeld met vertegenwoordigers van de fabrikant, werd ondanks de voortdurende digitalisering steeds belangrijker (of misschien juist daardoor als tegenwicht).

Maar toen kwam de wereldwijde pandemie. Om de veranderingen in het oriëntatiegedrag te kunnen volgen, hebben we besloten om ons hierop te richten in het Q1 2021 rapport van de European Architectural Barometer (kwartaalonderzoek onder 1000 Europese architecten in 8 landen). We kunnen een goede vergelijking maken, aangezien we vlak voor het uitbreken van de coronacrisis (Q1 2020) een soortgelijk media-oriëntatie onderzoek hebben uitgevoerd.

Deelname aan evenementen om op de hoogte te blijven
European Architectural Barometer Q1 2021 - USP Marketing Consultancy

Het rapport laat veel interessante trends en resultaten zien. Onder andere de snelle groei van digitale mediabronnen die in het algemeen worden gebruikt voor webinars en architectplatformen in het bijzonder.

Als we dieper ingaan op alle trends en veranderingen zou dit artikel veel te lang worden, daarom wil ik graag focussen op een bijzondere waarneming omtrent beurzen. Beurzen zijn altijd zeer belangrijk geweest in de Europese bouwsector. Uiteraard waren er zelfs vóór de coronacrisis enkele langzame en geleidelijke veranderingen. Zo wonnen de grotere (internationale) beurzen aan belang, ten koste van de kleinere, lokale beurzen. Bovendien is de aard van de beurzen langzamerhand aan het veranderen, van een smallere productfocus naar een bredere focus op oplossingen en innovaties.

Door de coronacrisis moesten de organisatoren van verschillende beurzen in Europa zich aanpassen. Het is duidelijk geworden dat reguliere, fysieke beurzen niet mogelijk waren (en nog steeds niet mogelijk zijn). Aanvankelijk werden de beurzen uitgesteld met hoop dat de situatie snel zou verbeteren. Daarna kozen veel beurzen voor een digitale aanpak. Je zou denken dat dit een goede zet zou zijn, gezien de voortdurende digitalisering en de verbeterde platformen die geschikt zijn voor dergelijke evenementen. Maar zoals de titel van dit artikel al suggereert, zijn deze online varianten niet erg populair, althans onder architecten.

Bijna 70% van de Europese architecten geeft aan dat ze niet deelnemen aan online beurzen. Toen er gevraagd werd naar fysieke beurzen, waren de cijfers omgedraaid. Bijna 75% van alle Europese architecten geeft aan weer graag deel te willen nemen aan fysieke beurzen. Ik denk dat dit te maken heeft met de aard van beurzen. Het heeft allemaal te maken met (persoonlijke) verbinding en het fysiek zien en ervaren van nieuwe producten en oplossingen. Het is heel moeilijk om dit te digitaliseren  en er zijn veel digitale bronnen beschikbaar die dit al doen (en misschien zelfs beter). Bovendien past dit ook bij de algemene trend die we zien; een verlangen naar fysieke en persoonlijke gebeurtenissen.

Op dit moment zijn er een aantal belangrijke verschillen per land. Ongeveer 60% van alle architecten geeft aan dat ze wel deelnemen aan online beurzen in Italië. In Nederland en België is dat percentage 20%. Bovendien, toen we de Europese architecten vroegen of online beurzen goede informatiebronnen zijn, was de meerderheid negatief. Nogmaals, er zijn een aantal belangrijke verschillen per land, maar over het algemeen waren in alle landen architecten meer negatief dan positief, behalve Spanje en Italië.

Over het algemeen kunnen we concluderen dat niet alle evenementen in de bouwsector makkelijk kunnen worden omgezet in een online format. Uit de gegevens van de Europese architecten blijkt duidelijk dat beurzen duidelijk in deze categorie vallen, zelfs als de omstandigheden een deze beweging bevorderen (langetermijntrend naar meer digitalisering, de coronacrisis en verbeterde technische oplossingen). En het is niet zo dat architecten digitale bronnen in het algemeen minder gebruiken, aangezien we duidelijk een toename zien in het gebruik van digitale mediabronnen zoals architectplatformen en social media.