Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Online verkoop van complete keukens en apparatuur al jaren stabiel

Rotterdam, 19 juni 2019 – Eén op de 100 complete keukens gekocht in de residentiële markt wordt online aangeschaft. Dit aandeel is al enkele jaren stabiel en ligt op hetzelfde niveau als van een badkamer, maar relatief laag ten opzichte van bijvoorbeeld raamdecoratie en elektrisch gereedschap. Een eerlijkere vergelijking met deze productgroepen en keukens is echter om te kijken naar de online verkoop van losse apparatuur. Dit aandeel is ook al jaren stabiel op ongeveer 22,5 procent, waarbij vooral de vaatwasser vaker online gekocht wordt. Dit blijkt uit de Keuken Monitor van USP Marketing Consultancy waarvoor jaarlijks 25.000 Nederlandse consumenten worden ondervraagd.

Aandeel online stabiel

Elk jaar komen er meer webwinkels bij en tegelijkertijd sluiten fysieke winkels hun deuren. In de afgelopen tien jaar is dit aantal namelijk met 12 procent gedaald. Eén van de redenen hiervoor is de toenemende voorkeur voor het onlinekanaal, wat een duidelijke invloed op de bezoekfrequentie van fysieke winkels heeft. De passantenstroom is namelijk in verhouding tot 2008 met 22 procent gedaald (bron: Locatus). De consument zoekt en koopt dus meer en meer via zijn computer, tablet of smartphone. Dit is niet anders voor complete keukens, al loopt het aandeel keukens dat online verkocht wordt achter op andere (goedkopere) productgroepen zoals elektrisch gereedschap (24%), raamdecoratie (13%) en sloten (10%) (bron: USP European Home Improvement Monitor).

Apparatuur wordt relatief vaak online gekocht

De losse apparatuur voor in een keuken, zoals een koelkast of een kookplaat, wordt in ongeveer een vijfde van de gevallen online gekocht. Uiteraard zijn er verschillen per type apparatuur. Zo wordt een vaatwasser relatief vaak online gekocht, een kookplaat juist weer niet (figuur 2). De reden waarom de consumentenproducten online aanschaffen is vaak vanwege de snelheid, de prijs en bij herhalingsaankopen (bron: ABN-AMRO). Dit laatste lijkt zeker ook een rol te spelen bij de keukenapparatuur. De levensduur van een vaatwasser is met 3 tot 10 jaar korter dan bijvoorbeeld de koelkast (8-10 jaar), de kookplaat (15-20 jaar) en de oven (13-15 jaar). Een vaatwasser zal dus vaker moeten worden aangeschaft ter vervanging van een defect model, waarbij de exacte maten kunnen worden bepaald en worden ingevoerd, waardoor er minder problemen voorkomen met de maatvoering van een nieuw model. Hier lijkt dus minder risico aan te kleven voor de consument.

Online zal ook in deze markt belangrijker worden

In de komende jaren zal online een belangrijkere rol gaan spelen in het aankoopproces van de consument, zowel voor inspiratie, informatie als voor de aankoop. Zo kunnen consumenten momenteel hun keukens bestellen bij webshops van de gevestigde retailers of via pure-online verkopers, zoals bijvoorbeeld OnlineKeukens.nl. Retailers kunnen van het onlinekanaal profiteren door met name goede productinformatie beschikbaar te stellen en door vergelijkingsmogelijkheden en transparantie te bieden.

De Keuken Monitor

De keukenmarkt wordt al jaren door USP onderzocht met de USP Keuken Monitor. Op twee momenten in het jaar wordt een bruto panel van circa 100.000 eigenaren en huurders van woningen online bevraagd of zij een complete nieuwe keuken, keukenapparatuur of keukenonderdelen ter vervanging hebben gekocht of van plan zijn om te kopen. Ook wordt gevraagd naar de oriëntatie die voorafging aan het kopen van een keuken of onderdelen.

Hiermee geeft USP een actueel, betrouwbaar en gedetailleerd beeld van de ontwikkelingen in de Nederlandse keukenmarkt, wat enorm belangrijk is omdat de consumentenmarkt continu aan verandering onderhevig is. Voorkeuren voor bepaalde producten, merken en type winkel(kanalen) veranderen en bestedingen worden zorgvuldig afgewogen. Hierbij komt ook nog dat vele aanbieders strijden om de euro’s van de consument. Om de eigen marktpositie goed in te schatten en tijdig te kunnen bijsturen is grip op de marktontwikkelingen en inzicht in het oriëntatie en aankoopgedrag essentieel.