Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Ontwikkeling en toekomst van prefab

Naast het beantwoorden van de algemene vraag naar sneller en slimmer bouwen, maakt het gebruik van geprefabriceerde bouwelementen het mogelijk om efficiënt te bouwen met minder bouwvakkers en biedt het als zodanig een oplossing voor het toenemende tekort aan arbeidskrachten in de bouwsector.

Belang van prefab

Gezien het belang van de trend volgen we het gebruik van prefab al jaren en hebben we het Q3 2019 rapport van de European Architectural Barometer van USP volledig toegespitst op het gebruik van prefab. Uit de resultaten van 1600 interviews met architecten uit acht Europese landen blijkt dat het gebruik en de groei van prefab per land sterk verschilt.

Nederland

Op het gebied van het gebruik van geprefabriceerde elementen in de bouw neemt Nederland duidelijk het voortouw. Nederlandse architecten melden dat in bijna de helft van de projecten een vorm van prefab wordt gebruikt. Gezien de krapte op de Nederlandse bouwmarkt is dit niet verwonderlijk, maar dit is niet de enige verklaring. Het gebruik van prefab gaat vaak hand in hand met digitalisering in de bouw en ook het BIM-gebruik in Nederland is relatief hoog. Daarnaast vormt de Nederlandse cultuur van rij- of rijtjeshuizen een goede voedingsbodem voor het gebruik van prefab in grote woningbouwprojecten.  

Spanje

Wat betreft het niveau van het gebruik van geprefabriceerde materialen komt Spanje op de tweede plaats, waarbij in 37% van de bouwprojecten een of andere vorm van geprefabriceerde materialen wordt gebruikt. Dit toont aan dat het tekort aan arbeidskrachten niet de enige olie op het prefab vuur is, maar dat de bouwcultuur, de gewoonte en de routine ook een rol spelen, gezien het feit dat Spanje historisch gezien altijd een hoog gebruik van prefab heeft gehad, vooral in de meergezinswoningen.

Overige landen

Duitsland, Polen en België blijven in het midden, waarbij bijna een derde van de projecten een of andere vorm van prefab bevat. Het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk lijken het minst gebruik te maken van geprefabriceerde elementen in de bouw, met respectievelijk 20%, 18% en 15% van de bouwprojecten die een of andere vorm van prefabricage bevatten. Voor de meeste van deze landen lijkt het gebruik van geprefabriceerde materialen te correleren met de omvang van het tekort aan arbeidskrachten, maar specifieker op het land gericht, blijkt dat er meer factoren in het spel zijn en dat het de moeite waard is om rekening te houden met landspecifieke trends. Het Verenigd Koninkrijk is daar een goed voorbeeld van. Het gebruik van geprefabriceerde elementen in slechts 20% van de Britse projecten lijkt wat laag, maar van alle landen is de manier van gebruik van geprefabriceerde elementen in feite geavanceerder in het Verenigd Koninkrijk, waar vaker gebruik wordt gemaakt van meer uitgewerkte 3D- of volumetrisch geprefabriceerde elementen.

Toekomst prefab

Wat de toekomst van prefab betreft, zijn de verwachtingen net zo gevarieerd als het huidige gebruik. Volgens de architecten wordt de grootste groei van het prefabgebruik in de komende vijf jaar verwacht in Spanje en Polen, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Conclusie

Dit alles toont aan dat, hoewel een tekort aan arbeidskrachten en een vraag naar sneller en slimmer bouwen de ontwikkeling van het prefabgebruik kan verklaren, een diepere focus op land specifieke trends en contexten nodig is om met succes te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen van prefab in Europa. Voor meer gedetailleerde informatie en cijfers verwijzen wij u naar het Q3 2019 rapport van de European Architectural Barometer van USP.