Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Ontwikkeling gebruikersgemak gebouwen heeft decennia stilgestaan

‘Gemak dient de mens’. In de ogen van opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw een credo dat zich de afgelopen decennia nauwelijks heeft ontwikkeld wanneer het gaat om gebruikersgemak binnen gebouwen. Daarentegen bestaat wel de verwachting dat toepassingen op het gebied van comfort de komende jaren een vlucht zullen nemen. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat is uitgevoerd in opdracht van Building Holland onder ruim 400 bouwprofessionals, bestaande uit opdrachtgevers en opdrachtnemers. Tijdens Building Holland 2015, dat plaatsvindt van 31 maart t/m 2 april in de RAI in Amsterdam, zal het thema comfort een belangrijk onderdeel vormen van het programma en worden uiteenlopende sessies georganiseerd die dit thema nader belichten.

Gebruikersgemak binnen gebouwen afgelopen decennia te weinig ontwikkeld

In vergelijking met bijvoorbeeld de auto-industrie heeft het gebruikersgemak binnen gebouwen zich in de afgelopen decennia jaar nauwelijks ontwikkeld. Van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers deelt 60% deze opvatting. Ruim een derde (37%) verwacht zelfs dat gebouwen waarin het gemak van de gebruiker niet centraler wordt gesteld binnen 15 jaar rijp zijn voor de sloop. Daarmee onderkennen zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers dat comfort een zeer belangrijk onderdeel vormt wanneer het gaat om toekomstbestendig bouwen.

Ontwikkeling comfort neemt naar verwachting grote vlucht op korte termijn

Ondanks het feit dat de ontwikkelingen op het gebied van gebruikersgemak in de ogen van opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn achtergebleven, verwachten zij wel dat er de komende vijf jaar een inhaalslag zal plaatsvinden. Initiatieven als ‘Nest’, die tot op heden voornamelijk als toekomstmuziek werden bestempeld, zullen naar verwachting een grote vlucht nemen. Hiervan is ongeveer tweederde van zowel de opdrachtgevers als de opdrachtnemers in de bouw overtuigd. Door de verschillende toepassingen actiever onder de aandacht van de eindgebruiker te brengen, bijvoorbeeld door het aanbieden van uiteenlopende pakketten, kan veel winst worden geboekt. Op dit moment geeft bijna tweederde van de opdrachtgevers en opdrachtnemers namelijk aan dat hier momenteel nauwelijks sprake van is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

USP Marketing Consultancy, Business Unit Construction Mark de Graaf T: 06-417 658 37 E: degraaf@usp-mc.nl

Volg 'USP voor Bouw' op TwitterDiscussieer mee op de LinkedIn-group ‘BouwMarketeer'

Technische verantwoording:Voor dit onderzoek zijn in januari 2015  in totaal 433 online enquêtes afgenomen onder opdrachtnemende en opdrachtgevende partijen binnen de bouwsector.