Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Prijs bepaalt vooral keuze consument voor duurzame producten

 Rotterdam, 29 september 2016

– Huurders en kopers van een woning zien duurzame producten vooral als beter voor het milieu, energiebesparend en her te gebruiken. De belangrijkste reden om toch geen gebruik te maken van duurzame materialen komt met name doordat de prijs veel hoger ligt. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan niet bereid te zijn om binnen nu en één jaar te investeren in het energiezuinig maken van de (eigen) woning. Indien men hier wel toe bereid is, heeft men een sterke voorkeur voor het aanschaffen van duurzame producten als: zonnepanelen, LED-verlichting, energiebesparende lampen en energiebesparende huishoudelijke apparaten. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat is uitgevoerd onder 400 woningeigenaren en huurders in Nederland.   Duurzame producten: duur, maar beter voor het milieuDe associaties die men heeft met duurzame producten verschillen weinig tussen kopers en huurders van een woning. Veruit de grootste groep onder zowel kopers als huurders definieert duurzame producten als beter voor het milieu (respectievelijk 46% en 49%). Een andere veelvoorkomende associatie is het feit dat het product energiebesparend is (beiden 32%). Daarnaast geven beide groepen aan dat duurzame producten herbruikbaar zijn (kopers: 29%, huurders 27%). Het enige verschil tussen beide groepen is dat met name kopers aangeven dat duurzame producten langer meegaan en huurders meer belang hechten aan het feit dat duurzame producten (biologisch) afbreekbaar zijn. Vervolgens is in het onderzoek voorgelegd wat mogelijke redenen zijn om geen duurzame materialen aan te schaffen. Voor bijna zes op de tien (kopers 56%; huurders 58%) geldt dat een hogere prijs voor hen dé reden is om geen duurzame materialen te kopen. Een andere veelvoorkomende reden voor kopers en huurders is dat men niet zeker weet welke materialen of producten ook echt duurzaam zijn (respectievelijk 25% en 27%).26102016_4Meer dan de helft niet bereid om woning binnen één jaar energiezuinig te makenHet zijn met name de huurders die minder bereid zijn om de huurwoning binnen een tijdsbestek van een jaar energiezuiniger te maken; 63% van de huurders is immers niet bereid om hierin te investeren. Voor kopers van een woning geldt dat 52% niet bereid is om te investeren in een energiezuinigere woning. Het percentage dat het niet zeker weet is onder kopers groter dan onder huurders (respectievelijk 34% en 22%). Vervolgens is aan de groep die wel bereid is om te investeren gevraagd welke energiebesparende maatregelen zij dan zouden treffen. Kopers hebben in dat geval een duidelijke voorkeur voor: de aanschaf van zonnepanelen (42%), LED-verlichting (39%), energie besparende huishoudelijke apparaten (zoals bijvoorbeeld een koelkast) (39%) en energiebesparende lampen (30%). Voor huurders komen dezelfde maatregelen naar voren, maar dan in een andere volgorde: energiebesparende lampen (42%), energie besparende huishoudelijke apparaten (zoals bijvoorbeeld een koelkast) (38%), LED-verlichting (33%) en zonnepanelen (25%). De keuze van het soort maatregel hangt waarschijnlijk nauw samen met het type eigenaar van een woning.26102016_5Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:USP Marketing Consultancy, Business Unit Wonen Edwin Veraart (Project Manager) Telefoon: 010-2066900 E-mail: veraart@usp-mc.nlInternet : www.usp-mc.nl