Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Retail en voorzieningen als startpunt voor gebiedsontwikkeling en -transformatie

Begin februari zijn Vastgoedjournaal en USP Marketing Consultancy hun eerste gezamenlijke onderzoek gestart met als onderwerp 'succesfactoren bij het herontwikkelen van (leegstaand) retailvastgoed'.

Als onderdeel van dit onderzoek hebben we gesproken met verschillende professionals in het vak: Jan Ruitenberg van AM RED, Taco de Groot van Vastned en Tony Wijntuin van WYNE Strategy & Innovation . Dit artikel is tot stand gekomen op basis van het gesprek dat Managing Consultant Wiebe de Ridder eind februari met Linda Annink van Urban Solutions heeft gevoerd over de toekomst van retail in de transformatie en ontwikkeling van gebieden.

Linda Annink van Urban Solutions werkt met haar bureau aan de aantrekkingskracht van gebieden. In haar aanpak draait het om het vinden van het DNA van de plek (de x-factor), dat in haar visie de basis vormt van elke marketing- en contentstrategie. Als eenmaal de x-factor is bepaald, wordt onder andere op basis van verhaallijnen (storytelling) een marketingconcept en merkstrategie ontwikkeld, die vervolgens via kanalen en media passend bij de doelgroepen, worden uitgerold.

“Het is mijn overtuiging dat elke plek een x-factor heeft”, zegt Linda Annink, “ook gebieden waar je die op het eerste gezicht niet direct tegenkomt. Door middel van een positioneringstraject, waarbij we de ondernemers en vastgoedpartijen in het gebied betrekken en inspireren, komen we altijd bij een heldere profileringsvisie waar iedereen zich in kan vinden en zijn schouders onder wil zetten. En dat is ongelooflijk belangrijk, want het succes van een winkelgebied is sterk afhankelijk van de samenwerking tussen alle stakeholders.”

Een andere belangrijke succesfactor is de sociale meerwaarde van winkelgebieden. “Winkelgebieden worden steeds vaker multifunctionele ontmoetingsplekken”, zegt Linda Annink. “Het wordt steeds belangrijker om goed in te spelen op de sociale behoeftes die de bewoners en bezoekers van het gebied hebben. Het is daarom waardevol om deze behoeftes zo scherp mogelijk in kaart te brengen en daarbij verder te kijken dan alleen de behoefte aan winkelen of uit eten gaan. De sociale meerwaarde zou bij het transformeren van gebieden veel vaker centraal moeten staan.”

Bij de herontwikkeling en transformatie van winkelgebieden komt uiteraard meer kijken dan alleen profilering en marketing. Daarom werkt Urban Solutions samen met partijen die ook de andere facetten in het transormatieproces beheersen. Met Marcel Reinartz van RMA en Jan-Willem van der Sman van SUM-architecten heeft Linda Annink Het Retailteam gevormd, dat partijen adviseert over een integrale aanpak. Vanuit verschillende disciplines worden de knelpunten en verbetermogelijkheden snel zichtbaar. De benodigde ingrepen worden integraal afgewogen: dat bespaart tijd en levert een beter eindproduct op.

Onderzoeksrapport

Maar wie dient er nou de leiding te nemen? Wie is er verantwoordelijk? En hoe ziet die toekomstige beleving er dan uit? Allemaal randvoorwaarden die terug zullen komen in het rapport ‘naar aanleiding van het kwantitatief onderzoek dat Vastgoedjournaal en USP Marketing Consultancy hebben gedaan onder vastgoedprofessionals. Nieuwsgierig naar het rapport? Meldt u hier en ontvang kosteloos het rapport.