Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Retailagenda: maak de binnenstad magisch met de juiste mix

Al sinds 2015 wordt er door middel van de retailagenda gewerkt aan betere binnensteden en het terugdringen van het aantal leegstaande winkelpanden. Om hier succesvol in te zijn moeten eigenaren van retailvastgoed en gemeentes gaan werken aan win-win acties om tot de juiste mix van wonen, werken en winkelen te komen. Dit vraagt om de ambitie om magie te creëren en gezamenlijk te zoeken naar het juiste concept voor een gebied. Deze zoektocht vraagt niet alleen om harde cijfers maar juist ook om de verhalen en de beleving van bewoners en bezoekers die kansen zien voor een plek. Door eigenaren van (retail)vastgoed samen te laten werken met de gemeente zijn er genoeg kansen voor onze binnensteden.

Aanbod concentreren

In het beleid dat voortkomt uit de retailagenda speelt het concentreren en het innoveren van het retailaanbod een belangrijke rol. Dit vraagt om ruimtelijke regie en het maken van keuzes. Dit is niet altijd optimaal voor de eigenaren van retailvastgoed. Wanneer hun bezit buiten het concentratiegebied valt, moeten zij een andere bestemming voor hun pand vinden.

Wonen in winkels

Een van de oplossingen kan het wonen in winkels zijn. Recent onderzoek van USP Marketing Consultancy laat zien dat er zeker interesse is om in een getransformeerde winkel te wonen . Vooral jonge stellen zien het als een kans om in de binnenstad te wonen. Door dit soort kansen mee te nemen in de mix voor een vitale binnenstad moeten er nieuwe businesscases ontwikkeld worden. De huur per vierkante meter van een woning is veel lager dan van een winkel dus dat verschil moet ergens anders worden terugverdiend.  Hierbij moeten de verschillende stakeholders zoals de gemeente, winkeliers en vastgoedeigenaren samen zoeken naar alternatieven om een oplossing te vinden waarbij alle partijen er op lange termijn voordeel bij hebben. 

Wonen boven winkels

Een vitale binnenstad is gebaat bij levendigheid en de aanwezigheid van voldoende inwoners in de binnenstad kan hier zeker een rol bij spelen. Daarom moet het vastgoedeigenaren wat waard zijn om mensen boven winkels te laten wonen. Dit vraagt misschien wat extra inspanning maar het kan het rendement van een pand verhogen en het zorgt voor een beter gemixte binnenstad. Ook hier is een goede samenwerking tussen gemeente (en andere overheden) en vastgoedeigenaren noodzakelijk. In januari 2018 presenteert USP nieuwe onderzoeksresultaten over de behoefte aan wonen boven winkels.

Provincies nemen regie

Beleidsmatig nemen provincies de regie om er voor te zorgen dat het aantal plannen voor nieuw te ontwikkelen winkels een halt wordt toegeroepen en dat de meest kansrijke gebieden een kans krijgen gezond te  blijven/worden door op andere plekken het aantal vierkante meters in te laten krimpen. In het herbestemmen van het vastgoed is het belangrijk om de potentie van een locatie optimaal te benutten. Potentieonderzoek kan hierbij inzicht geven in de kansen voor een plek.

Retailagenda

De retailagenda gaat niet alleen maar om het beperken van het aantal vierkante meters retailvastgoed maar ook om het stimuleren van innovaties. Innovaties in de vorm van nieuwe retailconcepten maar ook andere innovaties zoals het trainen van ondernemers in het inspelen op de retailagenda. De partners van de Retailagenda willen ruimte scheppen voor nieuwe winkelconcepten binnen de bestaande wettelijke kaders. Door menging van cultuur, dienstverlening, horeca en retail (‘blurring’) toe te staan, ontstaat er meer diversiteit en innovatie. Daarnaast gaat het er ook om dat ondernemers beter om weten te gaan met de verschillende kanalen die je als retailer moet beheersen. Dit vraagt om een andere aanpak. Ook hierbij kan marktonderzoek helpen om de slimste keuzes te maken. Dit is niet alleen een uitdaging voor retailers maar ook voor de gemeente, vastgoedbeheerders en -eigenaren. Alle stakeholders  kunnen hier een bijdrage aan leveren door niet alleen hygiëne factoren zoals schoon, heel en veilig te faciliteren maar ook mee te denken over innovatie. Wie helpen er nog meer mee om tot de juiste mix voor onze binnensteden te komen?