Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Samenwerking in de bouw en prestatiecontracten

Nu het de meeste partijen in de bouw weer voor de wind lijkt te gaan, is het des te belangrijker om te kijken hoe de bouw verder kan innoveren en verbeteren. Dit kan door meer samen te gaan werken, waarbij men elkaars krachten benut en door prestatiecontracten. Bij dit laatste wordt er betaald op basis van de geleverde prestaties en niet op basis van de geleverde arbeid. In hoeverre is dit inmiddels doorgedrongen binnen de bouw- en installatiesector? Lees het in dit artikel…

Aannemers B&U en installateurs: steeds vaker samenwerking met een beperkt aantal partijen

Het zijn met name aannemers B&U, afbouwers en installateurs (respectievelijk 43%, 37% en 36%) die aangeven al voorbeelden te zien dat er steeds meer samengewerkt wordt met een beperkte groep bedrijven. Architecten en handelaren daarentegen zien dit momenteel minder vaak gebeuren en bijna een derde verwacht ook niet dat dit gaat gebeuren; 30% van de architecten en 25% van de handelaren geeft aan geen ontwikkeling te verwachten waarbij men voor samenwerkingsverbanden kiest uit een klein scala aan bedrijven. De samenwerking lijkt dus vooral tussen uitvoerende partijen plaats te vinden.

25012017_1

Weinig installateurs zien heil in prestatiecontracten

Contracten op basis van geleverde prestaties in plaats van geleverde arbeid vormen in de bouw een relatief nieuw verdienmodel, dat de laatste tijd veel aandacht geniet. Het zijn met name de architecten en aannemers GWW (respectievelijk 36% en 33%) die hier al voorbeelden van zien. Opvallend is dat bijna één derde van de installateurs niet verwacht dat prestatiecontracten terrein zullen winnen.

25012017_2 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

USP Marketing Consultancy, Business Unit Construction

Henri Busker
Telefoon: 010-2066900
E-mail: busker@usp-mc.nl
Internet : www.usp-mc.nl

Discussieer mee op de LinkedIn-group ‘BouwMarketeer' of ‘BouwHRM’

Technische verantwoording:

Voor dit onderzoek zijn in 2016 in totaal 700 telefonische en online enquêtes afgenomen onder architecten, aannemers B&U, aannemers GWW, klusbedrijven, afbouwers, installateurs en handelaren.

De vragen die ten grondslag liggen aan dit artikel zijn:

 1)   Op welke termijn ziet u de volgende ontwikkelingen binnen uw werkgebied gebeuren? U kunt antwoorden op een schaal van 1 t/m 6, waarbij 1 = Zie ik nu al voorbeelden van; 2 = Binnen nu en 2 jaar; 3 = Over 3 tot 5 jaar; 4 = Over 6 tot 10 jaar; 5 = Langer dan 10 jaar; 6 = Zie ik niet gebeuren

  • Het alleen nog maar samenwerken met beperkt aantal partijen
  • Contracten op basis van geleverde prestaties i.p.v. geleverde arbeid