Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Senioren vrezen aanvullende zorgkosten

Slechts 1 op de 4 senioren denkt aanvullende zorgkosten zelf te kunnen betalen

De meningen over de miljoenennota stromen weer binnen. De ouderenbonden vrezen in hun reacties voor de positie van gepensioneerden met midden en lage inkomens en senioren met hoge zorglasten. Verder zien zij door de afschaffing van de ouderentoeslag de koopkracht van zogenaamde ‘zorgspaarders’ verminderen. De slechtere financiële positie van senioren zou mogelijk kunnen leiden tot het mijden van zorg en de effecten daarvan staan haaks op de doelstelling van het kabinet om langer zelfstandig blijven wonen te stimuleren. Reden voor USP Marketing Consultancy om de senioren en hun kinderen zelf aan het woord te laten over dit onderwerp.

Slechts 1 op de 4 senioren denkt aanvullende zorgkosten zelf te kunnen betalen

Van de senioren zegt 24% te verwachten aanvullende zorgkosten geheel zelf te kunnen bekostigen nu en in de toekomst. Een klein gedeelte zegt hierbij wellicht geholpen te kunnen worden door kinderen of andere familie of bekenden. Daarnaast zegt bijna 40% extra zorgkosten niet zelf te kunnen betalen en nog eens 30% heeft geen idee welke kosten het zouden kunnen zijn en of ze het zelf kunnen betalen. Kinderen zijn iets positiever. Van de kinderen zegt 44% dat hun ouders aanvullende zorg wel zelf kunnen betalen en nog eens 11% met hulp van familie of vrienden.

Grote onbekendheid en uitstelgedrag voeden angst

Uit eerder onderzoek van USP Marketing Consultancy is gebleken dat er zowel bij senioren als bij hun kinderen grote onbekendheid is op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ook is gebleken dat senioren nog weinig vertrouwen hebben in het ontvangen van mantelzorg, maar ook dat men zich vaak laat en regelmatig te laat pas gaat oriënteren op de (on)mogelijkheden op het gebied van wonen en zorg. Onwetendheid lijkt de angst voor de toekomst te voeden. Niet nodig en juist contraproductief. Goede voorbereiding op de toekomst door senioren en de kinderen helpt hierbij en waarmee ook op de mogelijke financiële consequenties kan worden geanticipeerd. Maar ligt de bal alleen bij de burger? Of hebben de overheid en marktpartijen hier een taak op te pakken in te geven van voorlichting?  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

USP Marketing Consultancy Veerle Forschelen-Janssen T: 010-2066900 E: forschelen@usp-mc.nl

USP Marketing Consultancy Ewout Stolwijk T: 010-2066900 E: stolwijk@usp-mc.nl

Discussieer mee op de LinkedIn-group 'Corporatie & Beleid'Volg 'USP voor Corporaties' op Twitter

In deze reeks artikelen zijn ook verschenen:

Lees in dit kader ook de reacties van ouderenbonden ANBO en Unie KBO