Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Somber vooruitzicht bouwsector Spanje

Binnen de belangrijkste Europese bouwindustrieën gaan de Spaanse architecten het zwaarst gebukt onder de economische crisis en ook voor de toekomst zien zij voorlopig nog geen verbetering. Integendeel, zowel de orderportefeuille als de omzetverwachting laat een negatief beeld zien. Dit beeld is geheel in lijn met de algemene financiële situatie waarin dit land zich momenteel bevind. 93% van de Spaanse architecten geeft aan dat met name de woningbouw het momenteel zwaar te voorduren heeft. Zoals in veel landen zorgt de financiële onzekerheid ook hier voor een uitblijvende vraag naar nieuwe woningen. Van de architecten ziet 88% het uitblijven van nieuwe opdrachten dan ook als de grootste bedreiging dit jaar. Opvallend is wel dat slechts 4% daadwerkelijk verwacht aan het einde van het jaar zonder werk te zitten. Bijna de helft van de Spaanse architecten ziet overheidsinvesteringen als belangrijkste kans dit jaar.

Dit alles blijkt uit de European Architectural Barometer, een internationaal marktonderzoek uitgevoerd door Arch-Vision onder 1200 architecten in Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Nederland en Spanje. Naast publicatie van cijfers omtrent huidige en toekomstige bouwvolumes wordt er elk kwartaal een actueel thema uitgelicht. Dit omdat architecten niet alleen een indicator zijn voor de toekomstige bouwvolumes maar ook sterk bepalend zijn hoe en met welke materialen er gebouwd gaat worden.