Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Taaie trends en hun invloed op materialen in de bouwsector

De manieren waarop en materialen waarmee gebouwen worden gebouwd veranderen doorlopend onder invloed van de omstandigheden in de bouwsector. Een bredere focus op klimaatverandering en vervuiling leidt bijvoorbeeld tot duurzamere manieren van bouwen, wat op zijn beurt weer leidt tot een grotere vraag naar duurzame bouwmaterialen. Op dezelfde manier hebben arbeidstekorten en de noodzaak om sneller, goedkoper, efficiënter en minder verkwistend te bouwen geleid tot de opkomst van prefabricatie, een blijvende en groeiende trend in de bouwsector. Een vooruitzicht op de toekomstige ontwikkeling van deze trends wordt duidelijk in de resultaten van de Q2 2020 European Architectural Barometer, waarvoor USP Marketing Consultancy architecten uit acht Europese markten heeft geïnterviewd over hun verwachtingen van het gebruik van materialen en technieken in de komende vijf jaar.

European Architectural Barometer Q2 2020 - USP Marketing Consultancy

Hout is in opkomst

De bovenstaande grafiek laat duidelijk zien dat Europese architecten een significante stijging in houtgebruik in hun projecten verwachten. Deze verwachting is makkelijk te verklaren in de context van de duurzaamheidstrend. Hout wordt gezien als een duurzaam materiaal omdat het, voor het aan zijn tweede leven als bouwmateriaal begon, al jaren lang CO2 opnam als groeiende boom. Bovendien is het een makkelijk hernieuwbaar materiaal, en een materiaal dat zonder al te veel effect op het milieu hergebruikt kan worden, waardoor het perfect in het plaatje van een duurzame en circulaire bouwindustrie past.

Natuurlijk heeft hout als materiaal ook zijn beperkingen, wat bijvoorbeeld zichtbaar is in de afwezigheid van houten hoogbouw. Desalniettemin heeft de trend van houtgebruik tot innovatieve bouwmethoden geleid die de beperkingen van hout als materiaal opheffen. Een goed voorbeeld is de Weense HoHo tower, een 84 meter hoog gebouw van 24 verdiepingen dat momenteel het hoogste houten gebouw ter wereld is. Rond de 76% is gebouwd uit hout waarbij voornamelijk geprefabriceerde elementen zijn gebruikt, wat het een schoolvoorbeeld maakt van de gecombineerde trends van duurzaamheid en prefabricatie.  

Hoe zit het met beton?

Wat ook blijkt uit de grafiek is dat Europese architecten verwachten dat het aandeel bouwmethoden gebaseerd op beton of cement in hun projecten zal afnemen. Opnieuw kan dit verklaard worden met de trend naar duurzaam bouwen. In tegenstelling tot hout gaat de productie van cement en beton gepaard met een grote CO2 uitstoot. En hoewel cement en beton wel hergebruikt kunnen worden, brengt het proces om het herbruikbaar te maken weer veel CO2 uitstoot met zich mee. In de context van duurzaamheid geeft dit beton een behoorlijk negatief imago.  

Maar dat betekent niet dat het absolute gebruik van beton zal dalen. Het bovenstaande laat zien dat het relatieve aandeel beton verwacht wordt te gaan dalen, maar aangezien bouwvolumes nog steeds groeien zal het absolute volume van beton ook nog steeds groeien. Bovendien is er de prefabricatie trend. Uit de resultaten komt duidelijk naar voren dat architecten verwachten dat het gebruik van betonnen prefab elementen de komende vijf jaar zal stijgen.

Over de Q2 2020 European Architectural Barometer

Met het thema ‘material trends’ richt het Q2 2020 rapport van de European Architectural Barometer zich op meer dan enkel beton en hout. USP Marketing Consultancy heeft architecten uit acht Europese landen gevraagd naar hun verwachtingen omtrent materiaalgebruik in verschillende productgroepen in hun projecten in de komende vijf jaar. Bovendien biedt het, zoals elk kwartaalrapport van de European Architectural Barometer, inzichten in trends en prognoses van bouwvolumes in acht grote Europese markten.