Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Technologische ontwikkelingen minder snel dan verwacht

Technologische hulpmiddelen als drones en Google Glasses worden steeds meer gebruikt door architecten, aannemers GWW en installateurs, terwijl 3D-printers en intelligente producten minder snel in gebruik genomen worden dan gedacht.

Over het algemeen zijn professionals eind 2017 minder zeker over de toepassingen van nieuwe technologische ontwikkelingen in de bouw- en installatiesector dan in begin 2016. Alhoewel een kwart van de bedrijven verwacht dat 3D-printers gebruikt gaan worden binnen de komende twee jaar, ligt dit percentage lager dan in 2016 (33%). Het percentage mensen dat onzeker was over de toekomst van 3D-printers binnen hun sector verdubbelde. De mening over het gebruik van intelligente materialen en producten was in 2017 ongeveer gelijk aan die in 2016: een kwart van de bedrijven geeft aan dit nu of in de nabije toekomst in gebruik te zien, terwijl 40% denkt dat dit meer een ontwikkeling is voor de lange (5+ jaar) termijn. Er zijn in 2017 veel meer voorbeelden te vinden van het gebruik van technologische hulpmiddelen (bv. drones, Google Glasses) door architecten, aannemers GWW, en installateurs dan in 2016 – rond de 50% verwacht binnen nu en twee jaar meer gebruik te zien binnen deze sectoren. 

De toename in het gebruik van 3D-printers ontwikkelt zich langzamer dan gedacht

In 2016 gaf één op de drie bedrijven aan op dat moment of in de komende twee jaar meer 3D printers te zien, en meer dan de helft van de respondenten dacht dat dit binnen vijf jaar een zichtbare ontwikkeling zou zijn. Dit bleek in 2017 een ander verhaal: slecht een kwart van de respondenten denkt dat binnen nu en twee jaar 3D-printers zich zullen manifesteren in hun sector. Deze verandering is het duidelijkst te zien als we naar de “weet niet / geen mening” categorie kijken, die namelijk groeide van 9% tot 21%. Het lijkt erop dat bedrijven dachten dat in 2016 3D-printers veel gebruikt zouden gaan worden in de toekomst, terwijl bedrijven in 2017 meer onzekerheid voelen over het gebruik van 3D-printers. Het percentage dat gelooft dat 3D-printers nooit gebruikt gaan worden bleef gelijk in de twee jaren, namelijk één op de vijf. 

Niet veel ontwikkeling op het gebied van intelligente materialen en producten

De mening over intelligente of zelflerende/zelfregulerende materialen en producten was in 2017 vrij gelijk aan die in 2016. Bijna een kwart van de bedrijven geeft aan dat dit soort producten en materialen gebruikt gaan worden binnen nu en twee jaar, terwijl iets meer dan 40% aangeeft dat dit meer een ontwikkeling is die zij verwachten op de lange termijn. Eén op de vijf bedrijven denkt dat deze ontwikkeling zich nooit zal manifesteren in hun sector, en 16% weet niet wat ze van de ontwikkeling moeten vinden. Er is één belangrijke uitzondering: 19% van de aannemers GWW zien op dit moment het gebruik van intelligente producten binnen de sector, wat een verhoging is ten opzichte van de 8% van de aannemers GWW in 2016. 

Onzekerheid over technologische hulpmiddelen zoals drones en Google Glasses

De ontwikkelingen op het technologische hulpmiddelen zoals drones en Google Glasses lijken afhankelijk van het soort bedrijf waar deze gebruikt worden. Voor architecten, aannemers GWW en installateurs is deze ontwikkeling erg belangrijk geworden. Architecten zagen in 2016 al grootschalig gebruikt van technologische hulpmiddelen en in 2017 zegt de helft van de architecten dat deze ontwikkeling zich binnen nu en twee jaar zal manifesteren binnen de sector. Voor aannemers GWW en installateurs zijn soortgelijke ontwikkelingen waargenomen. 47% van de aannemers GWW en 40% van de installateurs verwacht dat binnen nu en twee jaar technologische voorbeelden zich binnen hun sector zullen ontwikkelen, ten opzichte van respectievelijk 30% en 21% in 2016. Opvallend voor beide groepen is ook het percentage dat aangeeft deze ontwikkeling helemaal niet te verwachten: het daalde van 21% tot 5% voor aannemers GWW en van 37% naar 19% voor installateurs. 

Deze verandering in het gebruik van technologische hulpmiddelen komt minder sterk naar voren bij aannemers B&U, klusbedrijven en afbouwers. Ongeveer één op de vijf aannemers B&U denkt binnen nu en twee jaar voorbeelden van het gebruik van technologische hulpmiddelen te gaan zien. De categorieën op de lange termijn (meer dan 5 jaar) of helemaal nooit zijn gezamenlijk bijna 50% van alle aannemers B&U, wat aangeeft dat technologische hulpmiddelen naar verwachting voorlopig geen grote rol gaan spelen binnen deze sector. Voor afbouwers is het percentage dat binnen nu en twee jaar voorbeelden van technologische hulpmiddelen ziet gelijk gebleven op 21%. Een interessante ontwikkeling voor deze sector is de vermindering in het aantal mensen dat denkt dat de ontwikkeling nooit gaat plaatsvinden, dit is namelijk verminderd met 18%. De resultaten voor de klusbedrijven zijn tegenstrijdig: aan de ene kant is het aantal bedrijven dat zegt technologische hulpmiddelen te zien binnen de sector gegroeid naar 25% (van 16%), maar aan de andere kant is het aantal bedrijven dat zegt dat deze middelen nooit gebruikt zullen gaan worden ook gegroeid naar 34% (van 27%).