Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Toename invloed van hoofdaannemer; zelfs op het gebied van esthetiek

Architecten in Europa zijn verdeeld in hun mening over de rol van de hoofdaannemer in het bouwproces. Dat deze verandert staat vast, maar Europees gezien blijft de vormgeving van een gebouw de primaire taak van een architect. Echter, de hoofdaannemer beslist in landen als Frankrijk, België en Italië wel al deels mee. In overige landen (Nederland, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) is dit minder vaak het geval, hier is de rol van de architect onverminderd groot. Dat is één van de resultaten van het Q2 rapport van de European Architectural Barometer met als thema ‘Future role of the architect’. Dit onderzoek van USP Marketing Consultancy is gebaseerd op 1.600 succesvolle interviews met architecten in acht Europese landen.

Meer invloed van de hoofdaannemer


De esthetiek van een gebouw is van origine het exclusieve domein van een architect, maar in sommige landen zijn er tegenwoordig meerdere partijen betrokken. In een aantal Europese landen is de rol van de hoofdaannemer op het gebied van esthetiek echter groot. In dit artikel zullen wij de belangrijkste verschillen per land beschrijven.

Franse hoofdaannemer meeste invloed


De hoofdaannemer in Frankrijk heeft de meeste invloed op het beslissingsproces wanneer het gaat om de vormgeving van een gebouw. Ongeveer 69% van de Franse architecten zegt dat de hoofdaannemer de eindbeslissing maakt of meebeslist over de esthetiek van gebouwen. Opvallend hierbij is dat de architect op alle vlakken meer samenwerkt met de hoofdaannemer en de andere betrokken partijen in de bouw.

België, Duitsland en Italië meest verdeeld


Belgische, Duitse en Italiaanse architecten zijn meer verdeeld. Ongeveer een derde van de architecten ziet de aannemers met betrekking tot de esthetiek als een (mede)-beslisser die zijn invloed uitoefent op de vormgeving van een gebouw. Ruim een derde van de architecten in deze landen geeft echter aan dat de aannemer op dit vlak niet of nauwelijks invloed heeft.

In andere Europese landen duidelijk minder invloed van hoofdaannemer


In de overige landen lijkt het er voorlopig op dat esthetiek van een gebouw het exclusieve domein van de architect blijft. Slechts 6% van de Spaanse architecten meent dat de hoofdaannemer hierover meebeslist. Dit percentage is het laagste van Europa. De meerderheid van de Spaanse architecten (77%) geeft aan dat de hoofdaannemer helemaal geen invloed op de beslissingen aangaande de vormgeving van een gebouw heeft.

Hetzelfde geldt voor de architecten in het verenigd koninkrijk. Een ruime meerderheid van de Britse architecten (72%) geeft aan dat de hoofdaannemer geen (enkele) rol speelt in de beslissingen rondom de esthetiek van een gebouw. Dit beeld is ook te zien bij de Poolse en Nederlandse architecten. In Nederland meent 61% van de architecten dat de hoofdaannemer hierin geen rol speelt en in Polen is dit bijna de helft van de architecten (47%).

Conclusie

Esthetiek is van origine de primaire taak van de architect, maar in het Q2 rapport van de European Architectural Barometer met het thema ‘Future role of the architect’ komt naar voren dat de hoofdaannemers in sommige landen ook invloed uitoefenen op dit vlak. Het is duidelijk dat de mate van invloed per land verschilt. In het volledige rapport worden ook de andere partijen betrokken bij het bouwproces beschreven (engineers, installateurs, opdrachtgevers etc.). Naast de esthetiek komen meerdere aspecten aan bod. Europees gezien is duidelijk zichtbaar dat de architect zijn invloed moet delen met meerdere partijen.