Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Toename van gebruik prefab elementen in bouwprojecten

De Europese bouwsector is ‘booming’ en dit heeft een zeer sterk effect op de woningbouwmarkt in Europa. Voorbeelden hiervan zijn Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, waar er een sterke vraag naar betaalbare woningen is. Een sterke (groeiende) markt gecombineerd met een gebrek aan gekwalificeerd personeel zijn momenteel zaken waar de Europese bouwsector mee geconfronteerd wordt. Om te kunnen voldoen aan de vraag vanuit de markt moet de bouw innoveren en zal er op een andere manier gebouwd moeten worden.

Eén van de oplossingen die volgens architecten in projecten steeds vaker toegepast gaan worden is het gebruik van geprefabriceerde elementen. In ongeveer een kwart van de projecten wordt al een vorm van prefab toegepast en de verwachting is dus dat dit verder zal stijgen de komende jaren. Dit is één van de conclusies ten aanzien van huidige status van prefab in de bouw. In de European Architectural Barometer heeft USP Marketing Consultancy 1.400 architecten in acht Europese landen ondervraagd over hun verwachtingen van de ontwikkelingen van prefab in de bouwsector.

Prefab elementen momenteel nog vooral onafgewerkte elementen


In ongeveer een kwart van de projecten van wordt volgens architecten een vorm van prefab elementen verwerkt, maar dit verschilt sterk per land In Nederland wordt er in 2 op de 5 projecten een vorm van prefab elementen gebruikt, terwijl dit in het Verenigd Koninkrijk in minder dan eenvijfde van de projecten het geval is. Duitsland en Polen volgen Nederland wat betreft het aantal projecten waar prefab elementen in wordt gebruikt, in deze landen wordt in ongeveer een derde van de projecten een geprefabriceerd element verwerkt.

Ondanks dat in een substantieel deel van de projecten al een vorm van prefab wordt toegepast geven architecten ook aan dat de vormen van prefab elementen die worden verwerkt nu nog relatief ‘basic’ zijn. Niet-geïsoleerde en onafgewerkte 2D-panelen zijn nog veruit het meest voorkomend in bouwprojecten. Het is verder interessant dat het aandeel projecten waarin prefab elementen in  het Verenigd Koninkrijk worden toegepast weliswaar relatief laag is (het laagst in Europa), maar dat het dan wel vaker geïsoleerde of afgewerkte elementen of zelfs 3D modules betreft, terwijl dit in andere landen vaker onafgewerkte, niet-geïsoleerde elementen zijn.

Sterke groei van meer hoogwaardige vormen van prefab verwacht

In alle landen is er een tendens naar het gebruik van meer hoogwaardige vormen van prefabricage. Geisoleerde of afgewerkte elementen en 3D modules (bijvoorbeeld een complete badkamer of keuken) zullen vaker worden toegepast in de Europese bouwsector in de komende jaren. Voor zowel de buitenschil als de binnenkant van het gebouw verwachten architecten een sterke toename van het gebruik van volledig geprefabriceerde elementen die ook al volledig in de fabriek zijn afgewerkt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om volledig afgewerkte gevels waarbij gevelpanelen of steenstrips als afwerking al zijn verwerkt voordat deze naar de bouwplaats worden vervoerd, of bijvoorbeeld een afgewerkte binnenmuur waarbij het stuc- of verfwerk al in de fabriek is verwerkt.