Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Vastgoedmonitor: Coronacrisis maakt druk op de woningmarkt voorlopig niet minder

Het Corona virus veroorzaakt veel onzekerheid voor de Nederlandse maatschappij en daarmee ook de vastgoed-, bouw- en installatiesector. Prognoses zijn onzeker en visies verschillen. Via de Vastgoedmonitor bevraagt USP maandelijks de vastgoedsector over hun visie op de ontwikkelingen in de woningmarkt.

Waar sommigen misschien gehoopt hadden dat door de coronacrisis de krapte op de woningmarkt minder zou worden, is dit voorlopig in ieder geval nog niet de waarneming van partijen in de vastgoedsector. Maar liefst 65% van de ondervraagde vastgoedprofessionals is het niet eens met de stelling dat de krapte op de woningmarkt minder zal worden door de crisis. De vraag blijft en het gevaar dreigt dat deze mogelijk alleen nog maar oploopt als gevolg van uitgestelde of vertraagde procedures of bouwprojecten.

Wel ziet de vastgoedsector een lichte verschuiving in oplossingsrichtingen door de crisis. Van de professionals zegt 54% dat er als reactie op de coronacrisis veel meer echt betaalbare woningen moeten worden ontwikkeld. En ook de transformatie naar flexibele werkplekken en thuiswerken heeft een vlucht genomen en brengt andere uitgangspunten voor woningbouw, maar ook voor kantoorgebruik met zich mee. Ruim de helft van de vastgoedprofessionals ziet deze versnelling van transformatie van kantoor naar woning plaatsvinden (54%). Ook ziet een groot deel van de vastgoedprofessionals een verschuiving van de woningvraag naar buiten de stad (45%) al zal dit niet resulteren in een onmiddellijke verlichting van de druk op de grote steden (48%).

De verduurzamingsopgave die er tegelijkertijd ook voor de woningmarkt ligt, zien sommigen echter naar de achtergrond verdwijnen. Van de vastgoedprofessionals zegt 45% dat de krapte op de woningmarkt de verduurzaming in de weg staat. Dit is zorgelijk en vraagt om innovatieve oplossingen.

De markt ziet flexibele woonconcepten als een mogelijke oplossing voor de uitdagingen op de woningmarkt. Van de vastgoedprofessionals zegt 49% dat er juist nu prioriteit gegeven moet worden aan flexibele woonconcepten. Deze concepten kenmerken zich vaak door een korter ontwikkeltraject, een flexibele functie/ inzetbaarheid en passen in de verduurzamingsopgave die er ligt. Het vergt echter durf van marktpartijen en de overheid om in deze onzekere tijd daadwerkelijk aan de slag te gaan met deze flexibele concepten. 

Klik hier voor meer informatie over de Vastgoedmonitor of het bestellen van het meest recente trendrapport.