Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Veerkracht corporatiewijken; laat de bewoner aan het woord!

Een groot aantal wijken met veel corporatiebezit lijkt qua leefbaarheid verder weg te zakken en zich te ontwikkelen als achterstandswijk. Dit valt te concluderen uit het recent verschenen rapport Veerkracht in corporatiebezit. Er zijn talloze indicatoren in deze wijken die erop wijzen dat er een negatieve ontwikkeling is. Echter wat vinden de huurders hier zelf van? Hoe ervaren zij dit? Waarom praten over deze wijken zonder de bewoner aan het woord te laten?

Bewoner aan het woord

Het aan het woord laten van bewoners in de wijk levert veel informatie op die niet uit objectieve indicatoren gehaald kan worden. Bewoners ervaren dagelijks wat er gebeurt in een wijk. Zij zien als eerste tekenen van verandering (positief én negatief) en weten als geen ander de vinger op de zere plek te leggen. De kunst is hierbij niet alleen de bewoner aan te horen, maar echt te luisteren.

Toegegeven, het betrekken van bewoners kan intensief zijn en vergt een doordachte aanpak. Het kan echter ook de start zijn een grotere betrokkenheid van bewoners in de wijk. En betrokken bewoners zijn van grote waarde voor een wijk. Zij kunnen een positief effect hebben op sociale cohesie, zorg voor woning en omgeving, activiteiten in de wijk en dus een positieve ontwikkeling in gang zetten. 

1+1=3

Met de grote hoeveelheden objectieve indicatoren kunnen we een heel goed beeld geven van de sterke en zwakken punten in een wijk. Echter door de stem van de bewoner hierbij te betrekken kan belang en prioritering aangebracht worden in de aanpak. Alleen wanneer de harde data aan de zachte meningen worden gekoppeld, kunnen de juiste acties geformuleerd worden. Zo kan er meer bereikt worden in een kortere tijd. 

USP Marketing Consultancy heeft veel ervaring met het betrekken van de mening van bewoners in wijk- en actieplannen. Dit kan zowel kwalitatief, 1-op-1 als kwantitatief onderzocht worden. De unieke situatie van de wijk of buurt en het stadium van het plan van aanpak bepalen de juiste aanpak. Wilt u een keer verder praten hoe wij voor uw organisatie bewoners zouden kunnen betrekken en de resultaten kunnen koppelen aan objectieve indicatoren, neem dan vrijblijvend contact met ons op.