Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Verhuisgeneigdheid huurders historisch hoog

Waar de verhuisgeneigdheid van huurders jarenlang weinig verandering liet zien, lijkt het aandeel huurders dat wil verhuizen nu een historisch hoogtepunt in de metingen van USP te gaan bereiken. USP Marketing Consultancy voert al sinds 1999 onderzoeken uit onder huurders en kan zo een trend zien in de wens van huurders om te gaan verhuizen. En wat blijkt, de wens om te gaan verhuizen wordt alleen maar groter, de stap daadwerkelijk te gaan verhuizen wordt echter (nog) niet gezet.

De beginjaren van deze eeuw lieten een heel stabiel beeld zien in de wens van huurders om te gaan verhuizen. Deze schommelde tussen de 5 en 10% van de corporatiehuurders, die binnen 2 jaar zouden willen verhuizen. Rond de crisisjaren 2008/2009 begon deze verhuisgeneigdheid te stijgen. De zeepbel in de huizemarkt spatte uiteen en in onzekerheid over het effect op de woningmarkt en in afwachting van verdere daling van koopwoningenprijzen liep de verhuisgeneigdheid op. Sindsdien is de verhuiswens niet meer op het niveau van voor de crisis gekomen.

Ingrepen in de corporatiesector zoals passend toewijzen, het stopzetten van nieuwbouw, en strengere eisen voor hypotheken hebben de doorstroming op de woningmarkt tot stilstand gebracht. Onzekerheid onder woonconsumenten versterkt dit beeld. Uit recent onderzoek van USP blijkt dat maar liefst 1 op de 5 sociale huurders (19%) de wens heeft om binnen 2 jaar te gaan verhuizen. Of men deze stap ook gaat zetten is, gezien de voorgaande ontwikkelingen, nog maar sterk de vraag. 

Dit betekent een slot op de huurwoningmarkt, waardoor de mogelijkheden voor starters op de huurwoningmarkt wel heel klein worden. Waar moeten de overheid en marktpartijen beginnen om dit probleem op te lossen? Nieuwbouw voor starters en de huurders met een verhuiswens voorlopig in de huidige woning laten zitten of juist stimuleren van doorstroming naar meer geschiktere woningen om zo andere woningen vrij te laten komen voor deze starters?