Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Verschuiving generatie schilders vraagt om een verandering in marketingstrategieën

Op de Europese markt als geheel neemt het kwantitatieve en kwalitatieve tekort aan arbeidskrachten toe, waardoor de werklast van professionele schilders toeneemt. Uit demografische gegevens blijkt dat ongeveer een derde van de Europese schilders momenteel ouder is dan 55 jaar, wat betekent dat zij de komende tien jaar met pensioen zullen gaan en de markt zullen verlaten, waardoor het reeds aanzienlijke tekort aan arbeidskrachten zal toenemen. In het Verenigd Koninkrijk, waar 60% van de schilders momenteel 55 jaar of ouder is, zal deze ontwikkeling naar verwachting het hardst worden getroffen.

Mediagebruik, online oriëntatie en koopgedrag

Afgezien van het effect op het tekort aan arbeidskrachten zal deze demografische trend grote gevolgen hebben voor de effectiviteit van de communicatiekanalen die door fabrikanten en merken worden gebruikt om professionele schilders te bereiken, aangezien het gebruik van bepaalde mediakanalen vaak leeftijdsgebonden is. Om op deze ontwikkelingen te kunnen anticiperen, hebben we ons in de Painter Insight Monitor 2019 gericht op mediagebruik, online oriëntatie en koopgedrag van professionele schilders uit acht Europese landen.

Online kanalen

Als we ons bijvoorbeeld richten op de gebruikte online kanalen, zijn er grote generatieverschillen te zien. Van de 55-plussers maakt minder dan de helft gebruik van online kanalen, terwijl meer dan twee derde van de jongere generatie professionele schilders aangeeft dat ze online kanalen gebruiken voor informatie en inspiratie. 

Land specifiek

Landspecifieke resultaten ondersteunen dit beeld van generatieverschillen in het gebruik van online kanalen. In Spanje en Polen worden bijvoorbeeld meer online kanalen gebruikt dan in andere landen, de gemiddelde leeftijd van schilders in Spanje en Polen is dan ook lager dan in andere landen. Ook het nut van online informatie en het belang van internet voor het bedrijfsleven wordt het meest gewaardeerd door Spaanse en Poolse schilders.

Online marketingstrategieën

Aangezien verwacht mag worden dat de oudere generatie schilders, die nu een aanzienlijk deel van de schilderspopulatie in handen hebben en vaak in besluitvormingsposities zitten, de komende tien jaar met pensioen zal gaan, is informatie over de verschillen in gebruik van mediakanalen tussen leeftijdsgroepen van onschatbare waarde voor toekomstige marketingstrategieën. Aangezien de jongere leeftijdsgroep in absolute cijfers zal groeien en langzaam maar zeker de besluitvormingsposities gaan overnemen van de oudere generatie die met pensioen gaat, tonen deze resultaten aan dat online marketingstrategieën steeds belangrijker zullen worden.

Painter Insight Monitor 2019

Gezien deze trends en de onvermijdelijke progressie van de tijd, kunnen fabrikanten en merken vandaag het beste handelen en hun marketinginspanningen aanpassen aan de markt van morgen. Voor meer gedetailleerde informatie over het gebruik van mediakanalen en online oriëntatie en koopgedrag van professionele schilders uit acht Europese landen verwijzen we u naar de Painter Insight Monitor 2019.