Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Voorlopers ketensamenwerking plukken hiervan de vruchten

Voorlopers maken het ook onderdeel van hun bedrijfsstrategie

Rotterdam, 9 maart 2015 – Opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de bouwsector die zichzelf als voorloper zien wanneer? het gaat om ketensamenwerking binnen de bouwkolom hebben in 2014 vaker een winstgevende exploitatie gerealiseerd dan andere opdrachtgevers en opdrachtnemers. Verder geven deze organisaties ook vaker aan dat ze een vast partnernetwerk hebben. Tenslotte zijn de voorlopers ook dusdanig overtuigd van ketensamenwerking dat vier op de vijf van hen dit ook onderdeel gaat maken van hun bedrijfsstrategie. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy in opdracht van Building Holland is uitgevoerd onder ruim 400 bouwprofessionals, bestaande uit opdrachtgevers en opdrachtnemers. Tijdens het Building Holland 2015, dat plaatsvindt van 31 maart t/m 2 april in de RAI in Amsterdam, zal ketensamenwerking een belangrijk onderdeel vormen van het programma en worden uiteenlopende sessies georganiseerd die dit thema nader belichten.

Ruim twee op de vijf organisaties ziet zichzelf als voorloper van ketensamenwerking in de bouw

Ruim een derde van de opdrachtgevers (37%) en bijna de helft van de opdrachtnemers (49%) geeft in het onderzoek aan dat zij zichzelf een voorloper vinden op het gebied van ketensamenwerking. In werkelijkheid bestaat de kopgroep vaak uit minder bedrijven. In de adoptiecurve van Rodgers vormen de groepen innovators en early adopters ongeveer 16% van een populatie. Het feit dat meer bedrijven zichzelf als voorloper zien is een teken dat veel bedrijven zich actief bezig houden met ketensamenwerking. Hier valt echter wel een kanttekening bij te plaatsen en dat is wat Luc Reusken, manager vastgoedbeheer bij Woonstichting ‘thuis - winnaar van de Supply Chain Award – aanstipte bij de prijsuitreiking: “Ketensamenwerking is een begrip dat steeds vaker valt in de bouw, maar waarvan de praktische invulling voor veel partijen nog vaag is”. Naarmate men er meer mee bezig is, komt men tot nieuwe inzichten.

Opdrachtgevende voorlopers ketensamenwerking boeken betere financiële resultaten

Wat verder uit het onderzoek is gebleken is dat opdrachtgevers die zich als voorloper typeren beduidend vaker aangeven het afgelopen jaar een winstgevende exploitatie te hebben gerealiseerd met hun organisatie, 53% van de voorlopers versus 37% van de overige opdrachtgevers. Binnen de opdrachtnemers is dit verschil niet duidelijk waar te nemen. Een kenmerk wat ketenintegratie uiteraard ook typeert is het samenwerken met vaste partners, ook hier zien we duidelijke verschillen tussen de voorlopers en de rest. Tweederde van de voorlopers van ketensamenwerking (zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers) geeft ook aan dat ze een netwerk hebben van vaste partners met wie zij de projecten doen. Bij de andere opdrachtgevers en opdrachtnemers liggen deze percentages lager, respectievelijk 45% en 53%.

Opdrachtgevende voorlopers ketensamenwerking boeken betere financiële resultaten

Wat verder uit het onderzoek is gebleken is dat opdrachtgevers die zich als voorloper typeren beduidend vaker aangeven het afgelopen jaar een winstgevende exploitatie te hebben gerealiseerd met hun organisatie, 53% van de voorlopers versus 37% van de overige opdrachtgevers. Binnen de opdrachtnemers is dit verschil niet duidelijk waar te nemen. Een kenmerk wat ketenintegratie uiteraard ook typeert is het samenwerken met vaste partners, ook hier zien we duidelijke verschillen tussen de voorlopers en de rest. Tweederde van de voorlopers van ketensamenwerking (zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers) geeft ook aan dat ze een netwerk hebben van vaste partners met wie zij de projecten doen. Bij de andere opdrachtgevers en opdrachtnemers liggen deze percentages lager, respectievelijk 45% en 53%.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

USP Marketing Consultancy, Business Unit Construction Mark de Graaf T: 010-2066900 E: degraaf@usp-mc.nl

Volg 'USP voor Bouw' op TwitterDiscussieer mee op de LinkedIn-group ‘BouwMarketeer'

Technische verantwoording:Voor dit onderzoek zijn in januari 2015  in totaal 433 online enquêtes afgenomen onder opdrachtnemende en opdrachtgevende partijen binnen de bouwsector.