Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Werken in de bouw: populariteit neemt langzamerhand toe

Ruim een derde van de Nederlanders heeft een positief beeld over werken in de bouw, slechts 5% is negatiefRotterdam, 28 juni 2016 - Bijna vier op de vijf Nederlanders kijkt neutraal tot positief aan tegen werken in de bouwsector. Slechts 5% is uitgesproken negatief. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van 2014. Ook het advies aan kinderen om te kiezen voor een opleiding in de bouwsector is iets positiever geworden. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy onder 512 huishoudens.Imago verbeterd

Waar in 2014 nog 13% van de Nederlandse bevolking aangaf de bouw als werkgever uit de weg te gaan, is nu slechts 5% negatief over werken in de bouwsector. Dit heeft met name te maken met het feit dat men vindt dat de bouw aantrekt en het feit dat de bouw mooi vakwerk levert. Het zijn vooral de mensen van middelbare leeftijd (35 – 55 jaar) die positiever tegen werken in de bouwsector zijn gaan kijken. De jongeren (< 35 jaar) zijn met name minder negatief tegen de bouwsector aan gaan kijken. De ondervraagden is tevens gevraagd wat de houding is ten opzichte van een aantal specifieke beroepen uit de bouwsector (UTA personeel, uitvoerend personeel ruwbouw, uitvoerend personeel afbouw, uitvoerend personeel installatie en uitvoerend personeel infra/GWW). Hieruit blijkt dat er geen grote verschillen zijn in het imago van de verschillende beroepsgroepen. Wel ligt het percentage (zeer) positief bij elke individuele beroepsgroep iets hoger dan voor de totale bouwsector, met uitzondering voor het UTA personeel. Blijkbaar heeft men iets meer waardering voor het bouwpersoneel dan voor het Uitvoerend Technisch Administratief personeel.

 Opleidingen bouwsector

Evenals in 2014, zegt één op de vijf ondervraagden dat zij hun kinderen zouden adviseren geen opleiding te kiezen in de bouwsector. Als reden wordt vaak genoemd dat men vindt dat het zwaar en onzeker werk is wat slecht wordt betaald, of omdat het niet bij hun kind past. Nederlanders die zelf werkzaam zijn in de bouw zouden hun kind eerder adviseren een opleiding in de bouwsector te kiezen, dan Nederlanders die zelf niet werkzaam zijn in de bouw (36% vs. 11%). Ruim 12% van de ondervraagden zou hun kind wel adviseren een opleiding te kiezen in de bouwsector. Meest genoemde redenen hiervoor zijn dat men vindt dat er altijd werk te vinden is in de bouwsector, dat de bouw aantrekt en dat de bouw de toekomst heeft. De groep die aangeeft een opleiding in de bouwsector ‘misschien’ te adviseren noemt als grootste afweging dat het kind dit zelf bepaalt.