Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Wetgeving en certificering belangrijke drijfveren met betrekking tot de trend naar gebruik meer natuurlijke en minerale isolatiematerialen

Architecten in Europa verwachten dat het gebruik van natuurlijke en minerale isolatie materialen zal toenemen in de komende jaren. Dat komt vooral door de wetgeving en de certificering. Het toenemende gebruik van deze types installatiematerialen komt grotendeels ten koste van Polystyreenschuim (EPS / XPS). Dit zijn de verwachtingen met betrekking tot het gebruik van isolatiemateriaal van architecten in het Q2 2018 rapport van de European Architectural Barometer. Hiervoor zijn 1.600 architecten in acht landen geïnterviewd.

Een belangrijk aspect van het brandwerend maken van gebouwen is het type isolatie dat wordt gebruikt. Er zijn vier belangrijke typen: natuurlijke materialen (bijvoorbeeld schapenwol), minerale isolatiematerialen (bijvoorbeeld steenwol), PUR / PIR-isolatie en polystyreenschuimen (EPS / XPS). Hoewel vrijwel alle isolatiematerialen brandveilig zijn, zijn natuurlijke en minerale isolatiematerialen (met name steenwol) relatief minder brandbaar dan PIR / PUR en polystyreenmaterialen.

De tragedie met de Grenfell Tower in het Verenigd Koninkrijk heeft geleid tot een herziening van de wet- en regelgeving inzake brandbeveiliging in heel Europa. Ook de maatschappij begint zich meer zorgen te maken over de vraag of de gebouwen waarin zij wonen, werken en hun kinderen sturen, veilig zijn.

ZEMBLA, een Nederlands onderzoeksprogramma, onderzocht bijvoorbeeld de naleving van de bestaande brandvoorschriften. Tijdens de show 'Brandgevaar' identificeerde ZEMBLA niet alleen gaten in het systeem, maar ook gebouwen zoals een seniorenlevensvoorziening die op dit moment niet goed geïsoleerd was. Deze discussies en mogelijke veranderingen worden nauwlettend gevolgd door architecten, aangezien de overgrote meerderheid van architecten aangeeft dat voor isolatiematerialen wetgeving en certificering een (zeer) sterke impact zullen hebben op het gebruik van isolatie.

Op de vraag of de architecten verwachtten dat het gebruik van elk type isolatiemateriaal zou toenemen of afnemen, ontstond er een trend naar meer natuurlijke materialen. In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zullen natuurlijke en minerale isolatiematerialen naar verwachting terrein winnen ten koste van PUR / PIR-isolatie en in het bijzonder polystyreenschuim.

Franse architecten zien daarentegen een betere toekomst voor PUR / PIR en minder voor minerale isolatiematerialen. Rekening houdend met het feit dat energie-efficiëntere manier van bouwen belangrijker wordt; dit maakt dit een interessante ontwikkeling.

Verwacht mag worden dat andere soorten isolatiematerialen ook een toename zouden hebben laten zien. Verwacht wordt dat polystyreenschuim meer gebruikt zal worden in Nederland en Polen.