Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Wonen boven winkels; wie pakt deze kans voor jonge alleenstaanden in de stad?

Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers en daarmee goed voor winkeliers. In het vorige artikel zijn we al ingegaan op de interesse in wonen in voormalig winkelpanden. Deze bleek vooral te zitten bij jonge stellen. Maar liefst 47% onder de 35 jaar heeft misschien interesse in het wonen in een voormalig winkelpand. Grootste bottleneck leek de interesse van (en samenwerking tussen) marktpartijen en de gemeente te zijn. Wonen boven winkels is een thema dat ook al jaren terugkomt op de agenda van menig gemeente. Is hier dezelfde interesse te zien? Wat zijn de obstakels? USP ondervroeg 600 Nederlanders over hun interesse in het wonen boven een winkelpand.

Wonen boven winkels interessant voor jonge alleenstaanden

De interesse voor wonen boven een winkelpand is redelijk te noemen. 1 op de 10 Nederlanders zegt zeker interesse te hebben. Nog eens 16% zegt misschien interesse te hebben. De interesse loopt op naar 31% (15% zeker en 17% misschien) bij respondenten onder de 35 jaar. In de meeste gevallen alleenstaand. Dit concept lijkt dus voornamelijk geschikt te zijn voor de jongere alleenstaanden die tijdens of na zijn/haar studie of in beginnende baan graag in het centrum van een stad wil wonen. Voor deze doelgroep is het momenteel, gezien de krapte op de woningmarkt, moeilijk een geschikte en betaalbare woning te vinden. De levendigheid en de nabijheid van winkels zijn de belangrijkste voordelen volgens deze groep. Men twijfelt met name over de buitenruimte en het type winkel waarboven de woning ligt. 

Samenwerking, creativiteit en financiële ondersteuning

Het aanpassen van ruimten boven winkels tot een woning blijkt een vak apart. De ontsluiting/ toegang en de brandveiligheid zijn vaak uitdagingen. Creativiteit is dus een must, maar ook medewerking van de gemeente is essentieel. In veel steden zijn er daarom initiatieven ontstaan die zich specifiek richten op verbouw en verhuur van ruimten boven winkels. Een goed particulier voorbeeld hiervan is ‘Wonen boven winkels Deventer’. Maar ook zijn er diverse woningcorporaties die specifiek voor dit doel samenwerkingsverbanden oprichten met gemeenten (bijvoorbeeld Wonen boven winkels Maastricht). Diverse gemeenten stimuleren de extra mogelijkheden tot het realiseren van woonruimte en het levendig houden van de binnenstad. Onder andere de gemeenten Amsterdam en Utrecht verstrekken subsidie voor het bewoonbaar maken van ruimtes boven winkels in de stad.

Juist de combinatie van een geïnteresseerde doelgroep en financiële ondersteuning van gemeenten maakt dat er nog volop kansen liggen in binnenstedelijk gebied mits er een goede samenwerking is tussen de verschillende betrokken partijen en met voldoende creativiteit.