Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Wonen in een winkel? 1 op de 8 Nederlanders heeft interesse!

Leegstaand winkelvastgoed is niet goed voor de (omzet van) omliggende winkeliers, daarbij het heeft ook invloed op de sfeer van een winkelstraat. Aan bezoekers geven leegstaande en soms dichtgetimmerde winkelpanden een onveilig gevoel. Een levendige winkelstraat is voor alle partijen positief. Gezien de grote woningopgave in veel gebieden is het transformeren van een winkelpand tot woning een kans in de bestaande bebouwing. Opvallend genoeg zijn er in 2016 slechts 900 winkelpanden omgebouwd tot woning. Willen bewoners niet of zijn er andere obstakels bij de transformatie van winkels naar woningen? USP ondervroeg 600 Nederlanders over hun interesse in het wonen in een voormalig winkelpand.

Wonen in winkels met name interessant voor jonge stellen

De interesse voor wonen in een voormalig winkelpand is opvallend. Maar liefst 1 op de 8 Nederlanders zegt zeker interesse te hebben. Nog eens 26% zegt misschien interesse te hebben. De interesse loopt zelfs op naar 47% (19% zeker en 28% misschien) bij respondenten onder de 35 jaar. In veel gevallen samenwonend. Dit concept lijkt dus voornamelijk geschikt te zijn voor jongere stellen die graag in (het centrum van) een stad willen wonen. De levendigheid en de nabijheid van winkels zijn de belangrijkste voordelen volgens deze groep. Daarbij komt dat het aparte karakter van een dergelijk pand deze groep aanspreekt. Twijfelaars twijfelen met name over parkeren, de buitenruimte en het proces om een winkelpand om te bouwen tot woning. Uiteraard geldt dat lang niet iedereen interesse heeft. Respondenten die het niet zien zitten in een voormalig winkelpand te wonen, noemen als belangrijkste reden de drukte van het wonen in/nabij winkels en de mogelijke overlast van wonen in een centrumgebied. 

Kleinschalige transformaties te arbeidsintensief voor marktpartijen? Rol van gemeente cruciaal! 


Waarom worden er in praktijk zo weinig winkelpanden getransformeerd? De verklaring ligt mogelijk in het feit dat het bij winkelpanden vaak gaat om kleinschalige en unieke transformaties. Hierdoor is het voor beleggers en corporaties minder interessant te richten op winkelpanden dan bijvoorbeeld op transformaties van kantoorpanden. Daarbij komt dat het winkelpand (in bezit van vastgoedbeleggers) eerst afgewaardeerd moet worden voordat het omgebouwd kan worden tot een woning. Ook het bestemmingsplan dient in veel gevallen aangepast te worden. Gemeenten zullen dit proces actief moeten stimuleren en faciliteren om te werken aan leefbare centrumgebieden. Het verlichten van de regeldruk en het stimuleren van oplossingen, vraagt om een goede samenwerking en creativiteit. Interessant hierin in het initiatief van de gemeente Rotterdam, waarbij architecten worden uitgedaagd met hun ontwerp toekomstige bewoners van een winkelpand te inspireren en op weg te helpen naar het verbouwen van een winkel tot hun ideale droompand.