Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Woonbelevingsonderzoek: de huurder aan het woord

Voor USP Marketing Consultancy draait het bij het begrip woonbeleving niet alleen om de tevredenheid met de woning en het onderhoud, maar ook om leefbaarheid, plezier in het wonen en thuis voelen in de woning en in de wijk. Waar parameters als bouwjaar en onderhoudsstaat gedeeltelijk antwoord geven op de vraag, is het noodzakelijk ook de mening van de huurder te betrekken. USP voert al sinds 1999 woonbelevingsonderzoek uit. De USP Bewonersscan is hiermee het langstlopende onderzoek in Nederland onder sociale huurders. USP Marketing Consultancy heeft niet alleen inzicht in de ontwikkeling van de cijfers over de jaren heen (benchmarks) maar ook de ervaring hoe deze data het beste te verzamelen en hoe de resultaten te interpreteren.

Maatwerk in opzet, uitvoering en rapportage


Uit alle woonbelevingsonderzoeken die USP Marketing Consultancy heeft mogen uitvoeren is het belangrijkste advies van USP: kies voor maatwerk op een zo laag mogelijk schaalniveau. Alleen via maatwerk levert woonbelevingsonderzoek resultaten die de corporatie direct kan toepassen in wijk- en buurtplannen. Via maatwerk onderzoek kunnen leefbaarheidsinvesteringen geëvalueerd worden en specifieke aandachtspunten op wijk, buurt of complexniveau benoemd worden. De USP Bewonersscan is onder invloed van dit inzicht geëvolueerd tot een flexibel woonbelevingsonderzoek, waarbij naast elementen die te standaardiseren zijn, maatwerk een steeds belangrijkere rol speelt. Niet alleen qua opzet en methodiek, maar ook qua rapportage. Geen uitgebreide rapporten, maar to-the-point (online) factsheets op wijk- of buurtniveau die direct toepasbaar zijn voor wijkfunctionarissen. Hierin vormt de USP Bewonersscan tevens een verdieping op het labelonderdeel ‘Onderhoud en Verbetering’ van de Aedes Benchmark.

Globaal model USP Bewonersscan


In onderstaand overzicht staan globaal de elementen waaromheen de USP Bewonersscan is opgebouwd. Daarnaast worden de diverse ontwikkelingen en investeringen op lokaal niveau toegevoegd.

Voordelen woonbeleving meten op maat


Het meten van woonbeleving op complex- of buurtniveau levert u het volgende op:
• Direct toepasbare informatie voor wijk- en complexplannen en begrotingen
• Evaluatie leefbaarheidsacties
• Verdieping van Aedes Benchmark labelonderdeel ‘Onderhoud & Verbetering’
• Koppeling harde waarden en zachte meningen
• Vergelijking tussen wijken en complexen binnen eigen bezit
• Vergelijking met andere corporaties