Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Zelfbeheer door sociale huurders, nog een lange weg te gaan

Bij ons in de straat is een groepje bewoners actief betrokken bij het onderhouden van de straat. Er is een hogedrukspuit aangeschaft, het onkruid wordt verwijderd en klusjes bij andere bewoners worden door de ‘straatcongierge’ met de gezamelijke gereedschapskist uitgevoerd. Dit is een initiatief vanuit de Vereniging van Eigenaren. Nu rijst bij mij de vraag: ondersteunen corporaties dergelijke initiatieven van sociale huurders wel voldoende?

Bovenstaande situatie is één van de vele varianten van zelfbeheer. Dit is de situatie waarin huurders/kopers zich organiseren om gezamenlijk hun woonomgeving vorm te geven of te onderhouden. Met de nieuwe woningwet komt er steeds meer aandacht voor deze vorm van beheer.  Maar zitten huurders hier wel op te wachten?

Zelfbeheer: Wat houdt huurder tegen?

Uit onderzoek van USP onder ruim 6.000 huurders blijkt dat slechts de helft van de sociale huurders zich verantwoordelijk voelt voor zijn of haar straat. De meest genoemde redenen voor een laag gevoel van verantwoordelijkheid zijn:

  • De straat is niet mijn verantwoordelijkheid
  • Anderen voelen zich ook niet verantwoordelijk
  • Ik woon in een appartement, de straat voelt ver weg

Zelfbeheer: Wat trekt de huurder over de streep?

Een belangrijke drempel lijkt te liggen op het sociale vlak. Volgens de huurders is men meer geneigd een stapje extra te doen als andere bewoners ook laten zien dat zij betrokken zijn bij de straat. Daarnaast zouden buurtactiviteiten en het opzetten van een groeps WhatsApp in de ogen van de huurder het zetje kunnen geven om de betrokkenheid te vergroten.

Zelfbeheer: Wat kan de corporatie doen?

Het feit dat de straat niet de verantwoordelijkheid van de huurder is, weerhoudt veel huurders ervan zich in te zetten voor de straat. Dat dit wettelijk gezien waar is, hoeft voor een woningcorporatie geen belemmering te zijn om een samenwerking met huurders aan te gaan. Zoals de Woonbond eerder al schreef levert zelfbeheer diverse voordelen op voor de huurder: Meer zeggenschap over de woning en woonomgeving, gemeenschappelijke voorzieningen en het ontwikkelen van eigen kwaliteiten. Dit alles resulteert naar verwachting in een hogere tevredenheid met de woning. Dit wordt bevestigd door het onderzoek dat USP onder de 6.000 sociale huurders heeft uitgevoerd. De huurders die zich verantwoordelijk voelen voor de buurt beoordelen de buurt ruim hoger (7,5) dan huurders die zich niet verantwoordelijk voelen (6,9).

Veel huurders zouden graag een wijkschouw willen uitvoeren. Dit kan een mooi startpunt zijn voor het opzetten van een vorm van zelfbeheer. Samen constateren wat de problemen zijn en de huurder de middelen geven om dit zelf aan te pakken. Durft u dit aan?