HET DRAAIT ALLEMAAL OM MAPPING

USP Marketing Consultancy's benadering van customer journey mapping is nauw verbonden met het 'The Customer Journey Sketchboard' ontwikkeld door service designer Mel Edwards. Deze kaart is een essentieel hulpmiddel, omdat het effectief helpt de volledige ervaring van het klantzijn te visualiseren. 

Onze kaarten worden gebruikt om hiaten in de gebruikerservaring te ontdekken, om de grootste bedreigingen en kansen te benadrukken en om acties te definiëren voor het optimaliseren van de ervaring van klanten met uw merk.

Typische onderdelen van onze reiskaarten zijn:

Persona's: Het personaliseren van uw klant.

Scenario: Meer leren over het koopgedrag van een specifieke persona.

Verwachtingen: Een feilloos proces en geweldige ervaring gedurende de hele reis.

Reisfasen: Deze worden afgestemd op uw bedrijfsdoel.

Touchpoints en acties: Alle relevante interacties (dit is waar de merkinconsistenties meestal worden geïdentificeerd).

TGedachten en emoties: Vergezeld van relevante citaten.

Pijnpunten: Ervaren frustraties/ moeilijkheden in touchpoints.

Inzichten: Om reiskaarten om te zetten van een visualisatie van een verhaal in een actieplan, lichten we uw bedreigingen en kansen uit en adviseren we welke acties moeten worden ondernomen.