Hoe kent u uw verbeterpunten?

Stap 4. Resultaten: Het meten van tevredenheid is slechts een uitgangspunt.

Om de klantervaring te verbeteren op de aspecten die echt belangrijk zijn voor de klanten, is het belangrijk om te weten hoe belangrijk elk aspect is voor de algemene tevredenheid van klanten voor een merk en wat de ‘beste van de klas’ indicatoren zijn.

De meest betrouwbare en objectieve manier om de belangrijkste indicatoren van een tevreden klant te identificeren is door middel van gevalideerde statistische analyse. Door uw prestaties nationaal, internationaal en tussen producten bij te houden, kunnen we u vertellen of een tevredenheidsscore goed, slecht of gemiddeld is voor uw merk. Om de fasen en de specifieke aspecten te identificeren die de algemene tevredenheid het meest beïnvloeden, maken we gebruik van correlatie- en regressieanalyse. We voeren ook een concurrentanalyse uit door uw prestaties op deze belangrijke aspecten te vergelijken met andere merken in de industrie.

We visualiseren deze resultaten om u te helpen uw investeringen te prioriseren op basis van uw prestaties. Het weergeven van klanttevredenheidsscores op basis van het belang van elk aspect ten opzichte van de algemene tevredenheid zal een overzicht geven van de sterke en zwakke punten van uw merk. We illustreren ook uw positie ten opzichte van uw concurrenten om uw positionering op de belangrijkste aspecten te laten zien. Voor metingen in verschillende productgroepen, doelgroepen en/of landen wordt dashboarding gebruikt, zodat u de prestaties van uw merken kunt volgen aan de hand van benchmarks en doelstellingen.

Wij visualiseren uw resultaten om u te helpen bij het priorseren van investeringen

Figure 1. Importance ranking of measured aspects based on satisfaction analysis
Figuur 1. Belangrangschikking van gemeten aspecten op basis van tevredenheidsanalyse
Figure 2. Direct relationship between satisfied customers and their spending on your brand CSAT - SOW index
Figuur 2. Directe relatie tussen tevreden klanten en hun uitgaven aan uw merk CSAT - SOW index

Er is een directe relatie tussen tevreden klanten en hun uitgaven aan uw merk

Figure 3. Further improvement satisfaction will lead to more buying customers
Figuur 3. Verdere verbetering tevredenheid zal leiden tot meer klanten te kopen