Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Marktomvang bepaling

Weten wat uw positie is, nu en in de toekomst

Het is voor uw bedrijf of organisatie belangrijk te weten wat uw marktpositie is, of er nog groei te realiseren is en of uw omzetontwikkeling in lijn ligt met de ontwikkeling van het marktvolume. Maar u wilt ook weten hoe uw belangrijke concurrenten zich ontwikkelen als het gaat om marktaandeel. Dit alles brengen we in kaart met een marktomvangonderzoek.

Het bepalen van de marktomvang vereist goede marktkennis. Als de structuur van een markt niet goed bekend is, dreigt het gevaar van dubbeltellingen of worden er misschien wel subsegmenten vergeten. Maar marktkennis is ook belangrijk om zaken die in kaart brengen van de marktomvang naar voren komen goed te kunnen interpreteren.

Hoe gaan we te werk

De bepaling van Marktomvang is maatwerk. In overleg met u stemmen wij af welke segmenten we in het onderzoek betrekken. Zeker in de bouw- en installatiesector waar veel producten door veel verschillende marktpartijen worden gebruikt, is dit een essentiële stap. Daarna kijken we goed naar de DMU; wie zijn de kopers en wie zijn de verwerkers. Wat is de rolverdeling tussen de verschillende partijen tijdens de besluitvorming. Meestal brengen we dit met een kwalitatief vooronderzoek in kaart. Door middel van kwantitatief onderzoek (telefonisch dan wel fysieke metingen) verkrijgen we vervolgens data die na analyses en extrapolaties leiden tot de marktomvang.

Artikel gekoppeld aan Marktomvang bepaling

<p>Wilt u meer weten?<br>Neem contact op met Jan-Paul Schop</p>

Wilt u meer weten?
Neem contact op met Jan-Paul Schop
of Dirk Hoogenboom

schop@usp-mc.nl
+31 6 5578 6342LinkedIn

hoogenboom@usp-mc.nl
+31 6 52 09 89 24LinkedIn

<p>Wilt u meer weten?<br>Neem contact op met Dirk Hoogenboom</p>

Wilt u meer weten?
Neem contact op met Dirk Hoogenboom

hoogenboom@usp-mc.nl
+31 6 52 09 89 24LinkedIn

<p>Wilt u meer weten?<br>Neem contact op met Dirk Hoogenboom</p>